Om bolaget (PREMET)

Precisionsmetall Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,050
 • Högst
  0,050
 • Lägst
  0,050
 • Antal
  28 561
 • Tid
  17:29:40

Precisionsmetall Gr.

Precisionsmetall Group är verksamt inom ädelmetall- och smyckesindustrin på den svenska marknaden. Bolaget bedriver handel med råvaror, primärt guld och silver. Bolaget har under de senaste åren huvudsakligen bedrivit verksamheten med kontaktyta mot kunderna över Internet. Kunder kan även besöka Sturegulds butikslokal i Stockholm.

VD
Christan Kronegård
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.precision...
Bransch
-
Börsvärde
15 096 856 SEK
Precisionsmetall Group
264 857 140 aktier
Totalt
264 857 140 aktier
Introdatum
2014-12-08

Kommande händelser

2018-10-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-19
Delårsrapport
2018-04-20
Ordinarie utdelning Precisionsmetall Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-20
 • Utdelningsdag: -
2018-04-19
Delårsrapport
2018-04-19
Bolagsstämma
2018-02-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,08
 • Handlas utan rätt: 2018-02-19
 • Tidsperiod: 2018-02-22 - 2018-03-08
 • Likviddag: -
2018-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-22 - 2018-03-06
2018-02-26
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-02-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-22 - -
2018-02-13
Årsrapport
2018-02-13
Extra bolagsstämma
2017-10-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 238 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 215 000
Materiella anläggningstillgångar 25 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 2 240 000
Kassa och bank 2 795 000
Summa omsättningstillgångar 6 998 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 919 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 319 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 1,80 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Hoffmann
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,42 %
 • Röstandel: 1,42 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 54,86 %
 • Röstandel: 54,86 %
2018-06-30
 • Vem: Lars-Erik Tervakoski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 2,06 %
2017-12-31
 • Vem: Aktiebolaget B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2017-12-31
 • Vem: Lars-Erik Tervakoski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,67 %
 • Röstandel: 3,67 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 54,86 %
 • Röstandel: 54,86 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,79 %
 • Röstandel: 2,79 %
2017-12-31
 • Vem: Erik Hoffmann
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,29 %
 • Röstandel: 1,29 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 54,86 54,86
AB B21 Invest 4,08 4,08
Lars-Erik Tervakoski 2,06 2,06
Avanza Pension 1,80 1,80
Erik Hoffmann 1,42 1,42
Christina Alice Jansson 0,90 0,90
Hans Erik Andersson 0,79 0,79
Leif Ingvar Olsson 0,76 0,76
Nordea Liv & Pension 0,76 0,76
Jonas Erik Lundgren 0,75 0,75
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-18,79
Räntabilitet eget kapital %
-157,62
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
-62,83
Kassalikviditet
0,35
Ändring eget kapital %
-88,15
Soliditet %
7,28
Ändring totalt kapital %
57,25
Kapitalomsättningshast.
3,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,90
Rörelsemarginal %
-18,15
Kundfordringar oms. hast.
15,47
Nettomarginal %
-19,03
Andel utdelad vinst %
-