Om bolaget (PREMET)

Precisionsmetall Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -5,13 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,002 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,037
 • Högst
  0,037
 • Lägst
  0,032
 • Antal
  371 414
 • Tid
  17:29:45

Precisionsmetall Gr.

Precisionsmetall Group är verksamt inom ädelmetall- och smyckesindustrin på den svenska marknaden. Bolaget bedriver handel med råvaror, primärt guld och silver. Bolaget har under de senaste åren huvudsakligen bedrivit verksamheten med kontaktyta mot kunderna över Internet. Kunder kan även besöka Sturegulds butikslokal i Stockholm.

VD
Christan Kronegård
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.precision...
Bransch
-
Börsvärde
9 799 714 SEK
Precisionsmetall Group
264 857 140 aktier
Totalt
264 857 140 aktier
Introdatum
2014-12-08

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-22 - 2018-11-16
2018-10-19
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
2018-04-20
Ordinarie utdelning Precisionsmetall Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-20
 • Utdelningsdag: -
2018-04-19
Bolagsstämma
2018-04-19
Delårsrapport
2018-02-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,08
 • Handlas utan rätt: 2018-02-19
 • Tidsperiod: 2018-02-22 - 2018-03-08
 • Likviddag: -
2018-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-22 - 2018-03-06
2018-02-26
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-02-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-13
Extra bolagsstämma
2018-02-13
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 527 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 373 000
Materiella anläggningstillgångar 10 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 1 383 000
Kassa och bank 778 000
Summa omsättningstillgångar 13 144 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 057 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 13 470 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 1,80 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Hoffmann
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,42 %
 • Röstandel: 1,42 %
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-06-30
 • Vem: Lars-Erik Tervakoski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 54,86 %
 • Röstandel: 54,86 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,79 %
 • Röstandel: 2,79 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 54,86 %
 • Röstandel: 54,86 %
2017-12-31
 • Vem: Aktiebolaget B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2017-12-31
 • Vem: Erik Hoffmann
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,29 %
 • Röstandel: 1,29 %
2017-12-31
 • Vem: Lars-Erik Tervakoski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,67 %
 • Röstandel: 3,67 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 54,86 54,86
AB B21 Invest 4,08 4,08
Lars-Erik Tervakoski 2,06 2,06
Avanza Pension 1,80 1,80
Erik Hoffmann 1,42 1,42
Christina Alice Jansson 0,90 0,90
Hans Erik Andersson 0,79 0,79
Leif Ingvar Olsson 0,76 0,76
Nordea Liv & Pension 0,76 0,76
Jonas Erik Lundgren 0,75 0,75
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-18,79
Räntabilitet eget kapital %
-157,62
Balanslikviditet
0,98
Räntabilitet totalt kapital %
-62,83
Kassalikviditet
0,35
Ändring eget kapital %
-88,15
Soliditet %
7,28
Ändring totalt kapital %
57,25
Kapitalomsättningshast.
3,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,90
Rörelsemarginal %
-18,15
Kundfordringar oms. hast.
15,47
Nettomarginal %
-19,03
Andel utdelad vinst %
-