Om bolaget (PREMET)

Precisionsmetall Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -4,42 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,075 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,620
 • Högst
  1,625
 • Lägst
  1,600
 • Antal
  39 095
 • Tid
  17:29:37

Precisionsmetall Gr.

Precisionsmetall Group är verksamt inom ädelmetall- och smyckesindustrin på den svenska marknaden. Bolaget bedriver handel med råvaror, primärt guld och silver. Bolaget har under de senaste åren huvudsakligen bedrivit verksamheten med kontaktyta mot kunderna över Internet. Kunder kan även besöka Sturegulds butikslokal i Stockholm.

VD
Christan Kronegård
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.precision...
Bransch
-
Börsvärde
8 230 433 SEK
Precisionsmetall Group
4 855 713 aktier
Totalt
4 855 713 aktier
Introdatum
2014-12-08

Kommande händelser

2019-03-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-03-27 - -
2019-03-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-27 - 2019-04-08
2019-03-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:6
 • Betalt/aktie: 1,60
 • Handlas utan rätt: 2019-03-21
 • Tidsperiod: 2019-03-27 - 2019-04-10
 • Likviddag: -
2019-04-18
Delårsrapport
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-04-24
Ordinarie utdelning Precisionsmetall Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: -
2019-07-17
Delårsrapport
2019-10-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-14
Årsrapport
2019-02-12
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-25
Extra bolagsstämma
2018-02-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PREMET-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-02-22 - 2018-11-16
2018-10-19
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
2018-04-20
Ordinarie utdelning Precisionsmetall Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-20
 • Utdelningsdag: -
2018-04-19
Bolagsstämma
2018-04-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
14 527 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 373 000
Materiella anläggningstillgångar 10 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 1 383 000
Kassa och bank 778 000
Summa omsättningstillgångar 13 144 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 057 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 13 470 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: AB B21 Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Hoffmann
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,42 %
 • Röstandel: 1,42 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 1,80 %
2018-06-30
 • Vem: Lars-Erik Tervakoski
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 54,86 %
 • Röstandel: 54,86 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 54,86 54,86
AB B21 Invest 4,08 4,08
Lars-Erik Tervakoski 2,06 2,06
Avanza Pension 1,80 1,80
Erik Hoffmann 1,42 1,42
Christina Alice Jansson 0,90 0,90
Hans Erik Andersson 0,79 0,79
Leif Ingvar Olsson 0,76 0,76
Nordea Liv & Pension 0,76 0,76
Jonas Erik Lundgren 0,75 0,75
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-14,89
Räntabilitet eget kapital %
-30,07
Balanslikviditet
1,69
Räntabilitet totalt kapital %
-8,01
Kassalikviditet
1,02
Ändring eget kapital %
800,10
Soliditet %
42,03
Ändring totalt kapital %
55,81
Kapitalomsättningshast.
2,21
Bruttomarginal %
27,62
Varulagrets oms. hast.
4,65
Rörelsemarginal %
-3,74
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-3,88
Andel utdelad vinst %
-