Om bolaget (HVID)

Hvidbjerg Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  57,50
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:59:53

Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank är en lokal bank som bedriver affärsverksamhet inom mellersta - och västra Jylland. Banken erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster både till privat- och företagskunder, vilket inkluderar frågor som berör sparande, försäkring, pension, investering och lånefinansiering. Banken grundades 1912 och har sitt huvudkontor i Thyholm.
VD
Jens Odgaard
Ordförande
Knud Steffensen
Hemsida
http://www.hv...
Bransch
Finans
Börsvärde
96 609 085 DKK
Hvidbjerg Bank
1 680 158 aktier
Totalt
1 680 158 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning Hvidbjerg Bank
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: -
2019-03-20
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
ABG Sundal Collier Holding -1,07 0,27 -3,39 -14,75 -37,71
Aareal Bank AG 0,04 -0,17 -4,20 -24,90 -41,06
Ackermans & Van Haaren NV 0,61 -0,97 -1,19 -8,31 -13,15
Aegon NV -0,13 -1,24 3,91 -2,70 -14,61
Ageas SA -0,29 0,97 10,05 4,46 13,11
Aker -6,03 -8,95 -1,43 -28,23 -22,10
Aktia Bank Abp -2,94 -4,77 1,66 -4,67 -0,69
Allianz SE -0,60 -0,08 2,01 0,51 17,32
Alm. Brand 0,41 0,66 5,35 -5,86 -8,96
Amundi SA -0,97 -0,73 -1,21 -2,90 4,70
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,15
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,01
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,86
Soliditet %
0,11
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
0,26
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,28
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
0,23
Andel utdelad vinst %
-