Om bolaget (GN)

GN Store Nord

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,17 %
 • Utv. idag DKK
  -6,10 DKK
 • Köp
  274,60
 • Sälj
  274,80
 • Senast
  274,80
 • Högst
  281,40
 • Lägst
  271,40
 • Antal
  238 338
 • Tid
  12:09:23

GN Store Nord

Gn Store Nord är ett danskt bolag som är verksamma inom intelligenta ljudlösningar för hörapparater - och headset. Hörapparaterna är trådlösa och används vanligtvis hos personer med nedsatt hörsel men säljs även för övriga privata bruk. Produkterna säljs under separata varumärken och inkluderar exempelvis ReSound och Jabra. Bolaget har anor tillbaka till 1869 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Jakob Gudbrand
Ordförande
Per Wold-Olsen
Hemsida
http://www.gn...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
39 963 109 290 DKK
GN Store Nord
142 268 100 aktier
Totalt
142 268 100 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-01
Delårsrapport
2019-04-29
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-04-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-03-22
Ordinarie utdelning GN Store Nord
 • Utdelning/aktie: 1,3500 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-22
 • Utdelningsdag: 2019-03-26
2019-03-21
Bolagsstämma
2018-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-04
 • Vem: Marathon Asset Management LLP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,97 %
 • Röstandel: 4,97 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,33 3,44 1,25 2,77 7,82
2cureX -1,08 2,62 1,48 -10,16 -0,87
A1M Pharma -2,31 -1,17 -25,07 -42,79 -71,00
AAC Holdings Inc -2,70 -28,01 -55,22 -68,42 -94,78
AC Immune SA -1,01 8,39 -8,74 -12,32 -48,10
ACADIA Pharmaceuticals Inc 1,72 0,70 -8,73 52,82 75,45
Abbott Laboratories 2,81 3,18 -1,54 -1,30 15,66
Abbvie Inc 1,02 1,61 5,51 7,75 -18,91
Abeona Therapeutics Inc 24,88 22,07 -9,67 -31,74 -74,04
Abiomed Inc 0,77 11,65 -6,56 -29,90 -54,00
Acadia Healthcare Company Inc 2,32 1,40 -9,73 -9,56 -16,57
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-22
Räntetäckningsgrad
6,47
Räntabilitet eget kapital %
43,00
Balanslikviditet
0,97
Räntabilitet totalt kapital %
12,00
Kassalikviditet
0,71
Ändring eget kapital %
-5,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,82
Bruttomarginal %
61,00
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
17,00
Kundfordringar oms. hast.
0,21
Nettomarginal %
15,00
Andel utdelad vinst %
-