Om bolaget (BO)

Bang & Olufsen

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,66 %
 • Utv. idag DKK
  -0,24 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  36,10
 • Högst
  36,98
 • Lägst
  36,10
 • Antal
  101 445
 • Tid
  16:59:41

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen är ett hem- och elektronikbolag. Bolaget utvecklar, konstruerar och vidaresäljer elektroniska produkter, med störst inriktning mot TV, stereo, högtalare och telefoner. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder, där produkterna säljs på en global marknad, både via distributörer samt via egna fysiska butiker. Bang & Olufsen bildades ursprungligen 1925 och har sitt huvudkontor i Stuer.
VD
Kristian Teär
Ordförande
Ole Andersen
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 569 796 350 DKK
Bang & Olufsen
43 197 478 aktier
Totalt
43 197 478 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2020-01-14
Delårsrapport
2020-04-02
Delårsrapport
2020-07-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-03
Delårsrapport
2019-08-22
Ordinarie utdelning Bang & Olufsen
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-22
 • Utdelningsdag: -
2019-08-21
Bolagsstämma
2019-07-11
Årsrapport
2019-04-04
Delårsrapport
2019-01-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-07
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,58 %
 • Röstandel: 4,58 %
2018-11-21
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,21 2,82 5,31 6,14 14,29
01 Communique Laboratory Inc -11,76 -21,05 -31,82 -28,57 -25,00
10X Genomics Inc 3,53 10,77 -6,19 - -
21Vianet Group Inc -0,49 -4,81 -2,99 11,08 -15,42
24SevenOffice 0,91 5,08 27,31 1,85 107,39
3D Systems Corp 1,29 6,40 2,25 0,46 -48,17
58.Com Inc 1,24 -0,22 -5,87 -12,33 -17,75
5th Planet Games -3,33 31,52 1,40 -33,18 -68,65
8x8 Inc 2,36 -1,04 -18,17 -23,31 4,04
9F Inc 1,37 -0,34 15,38 - -
A10 Networks Inc 0,77 0,93 -8,30 -13,18 12,03
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-10-03
Räntetäckningsgrad
-2,78
Räntabilitet eget kapital %
-6,00
Balanslikviditet
2,12
Räntabilitet totalt kapital %
-4,00
Kassalikviditet
1,24
Ändring eget kapital %
-22,00
Soliditet %
58,00
Ändring totalt kapital %
-0,19
Kapitalomsättningshast.
1,17
Bruttomarginal %
48,00
Varulagrets oms. hast.
0,22
Rörelsemarginal %
-3,00
Kundfordringar oms. hast.
0,14
Nettomarginal %
-4,00
Andel utdelad vinst %
-