Om bolaget (NOVO B)

Novo Nordisk B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,18 %
 • Utv. idag DKK
  -5,30 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  443,50
 • Högst
  446,65
 • Lägst
  442,65
 • Antal
  1 833 106
 • Tid
  16:59:36

Novo Nordisk

Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt vid hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades 1923 och har verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Bagsværd.
VD
Lars Fruergaard Jørgensen
Ordförande
Helge Lund
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
264 744 785 180 USD
Novo Nordisk A/S
1 812 564 000 aktier
Novo Nordisk B
1 812 564 000 aktier
Totalt
2 350 000 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2021-02-03
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-30
Delårsrapport
2020-08-14
Ordinarie utdelning Novo Nordisk A/S
 • Utdelning/aktie: 0,517777 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-08-25
2020-08-06
Delårsrapport
2020-05-06
Delårsrapport
2020-03-27
Ordinarie utdelning Novo Nordisk A/S
 • Utdelning/aktie: 0,782605 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-04-07
2020-03-27
Ordinarie utdelning Novo Nordisk B
 • Utdelning/aktie: 5,35 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-27
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2020-03-26
Bolagsstämma
2020-02-05
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,05 0,82 4,85 7,43 8,62
10X Genomics Inc -0,58 8,03 18,49 18,47 116,59
111 Inc 4,38 9,48 18,88 12,06 14,93
1Life Healthcare Inc 7,13 20,46 26,76 64,34 -
22nd Century Group Inc -1,90 -7,53 16,74 189,89 128,32
2cureX 7,42 11,41 34,19 32,08 53,28
9 Meters Biopharma Inc -1,57 -2,34 27,55 66,68 -
Abbott Laboratories 0,76 4,24 4,07 4,58 27,45
Abbvie Inc 0,22 2,44 7,84 33,48 27,75
Abcam PLC 1,85 0,59 19,96 - -
Abeona Therapeutics Inc -3,74 12,57 32,90 56,06 -18,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-10-30
Räntetäckningsgrad
842,25
Räntabilitet eget kapital %
92,02
Balanslikviditet
103,83
Räntabilitet totalt kapital %
37,30
Kassalikviditet
78,31
Ändring eget kapital %
12,50
Soliditet %
42,57
Ändring totalt kapital %
12,04
Kapitalomsättningshast.
90,91
Bruttomarginal %
83,69
Varulagrets oms. hast.
14,23
Rörelsemarginal %
43,09
Kundfordringar oms. hast.
19,15
Nettomarginal %
41,04
Andel utdelad vinst %
-