Om bolaget (NOVO B)

Novo Nordisk B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,75 %
 • Utv. idag DKK
  +11,30 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  658,00
 • Högst
  658,60
 • Lägst
  648,10
 • Antal
  1 896 240
 • Tid
  16:59:44

Novo Nordisk

Novo Nordisk är en producent av insulin för diabetesbehandling. Utöver specialistkompetensen inom diabetes producerar bolaget läkemedel för hormonbehandling samt produkter för hemofili och blödningsrubbningar. Produkterna återfinns på en global marknad och säljs under separata varumärken. Bolaget grundades ursprungligen under 1923 och har sitt huvudkontor i Bagsværd.
VD
Lars Fruergaard Jørgensen
Ordförande
Helge Lund
Hemsida
https://www.n...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
356 779 722 845 USD
Novo Nordisk B
1 772 564 000 aktier
Novo Nordisk A/S
1 772 564 000 aktier
Totalt
2 310 000 000 aktier
Introdatum
1993-11-23

Kommande händelser

2021-11-03
Delårsrapport
2022-02-02
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-08-16
Ordinarie utdelning Novo Nordisk A/S
 • Utdelning/aktie: 0,550289 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-16
 • Utdelningsdag: 2021-08-25
2021-08-16
Bonusutdelning Novo Nordisk B
 • Utdelning/aktie: 3,50 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-16
 • Utdelningsdag: 2021-08-18
2021-08-05
Delårsrapport
2021-05-05
Delårsrapport
2021-03-26
Ordinarie utdelning Novo Nordisk A/S
 • Utdelning/aktie: 0,949358 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-07
2021-03-26
Ordinarie utdelning Novo Nordisk B
 • Utdelning/aktie: 5,85 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-26
 • Utdelningsdag: 2021-03-30
2021-03-25
Bolagsstämma
2021-02-03
Årsrapport
2020-10-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,79 3,65 -1,24 -1,02 26,14
10X Genomics Inc -0,95 -2,45 -4,83 -11,05 -7,06
111 Inc -1,05 -3,75 -9,31 -22,07 -16,91
1Life Healthcare Inc 0,23 6,14 -9,62 -16,98 -29,77
22nd Century Group Inc -1,69 1,05 -6,75 -5,23 241,15
23andMe Holding Co. 16,88 20,08 13,84 -6,69 -
2cureX 2,63 10,20 7,46 9,61 -0,48
4D Molecular Therapeutics Inc -0,33 4,92 -19,00 12,34 -
4D Pharma PLC 7,14 10,46 -6,72 -23,47 -
9 Meters Biopharma Inc 2,38 -0,77 -0,77 19,44 69,42
908 Devices Inc. -4,81 0,50 -13,26 -1,14 -
Ägare Kapital % Röster %
Novo Holdings AS 28,30 76,80
Datum för årsredovisning
2021-08-05
Räntetäckningsgrad
602,49
Räntabilitet eget kapital %
81,98
Balanslikviditet
105,97
Räntabilitet totalt kapital %
35,14
Kassalikviditet
80,12
Ändring eget kapital %
9,17
Soliditet %
41,47
Ändring totalt kapital %
16,14
Kapitalomsättningshast.
82,17
Bruttomarginal %
82,96
Varulagrets oms. hast.
14,49
Rörelsemarginal %
41,37
Kundfordringar oms. hast.
20,09
Nettomarginal %
42,76
Andel utdelad vinst %
-