Om bolaget (SNX)

Premium Snacks

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,63 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  11,00
 • Sälj
  11,30
 • Senast
  11,30
 • Högst
  11,40
 • Lägst
  10,70
 • Antal
  799
 • Tid
  14:09:56

Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic utvecklar, tillverkar och säljer snacks under egna varumärken. Inom koncernen återfinns även dotterbolag som importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har avtal med större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling och gick tidigare under namnet Rootfruit Scandinavia.
VD
Anna Wallin Krasse
Ordförande
Hans Berggren
Hemsida
https://premi...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
143 117 852 SEK
Premium Snacks
13 251 653 aktier
Totalt
13 251 653 aktier
Introdatum
2014-12-01

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-26
Ordinarie utdelning Premium Snacks
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-26
 • Utdelningsdag: -
2021-05-25
Bolagsstämma
2021-05-18
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
2020-10-12
Extra bolagsstämma
2020-08-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 -0,07 1,16 3,96 38,24
17 Education & Technology Group Inc 3,51 -3,53 -14,70 -51,09 -
2U Inc 2,55 6,29 17,06 11,81 19,59
AAK 1,34 -2,21 0,00 -0,80 19,31
AcadeMedia -0,79 -2,21 -9,07 -9,94 19,75
Acme United Corp 1,06 1,61 1,84 12,81 121,39
Adecoagro SA 0,98 4,14 6,20 39,11 156,46
Adtalem Global Education Inc 1,00 -2,89 0,22 -5,99 11,99
Afya Ltd 0,65 6,12 28,28 44,89 19,50
AgroFresh Solutions Inc 3,37 4,37 -5,70 5,39 -32,18
Agtira B 1,70 2,36 6,22 -2,85 8,64
Ägare Kapital % Röster %
Björn Krasse 10,54 10,54
Per Ekstrand 8,68 8,68
JRS Asset Management AB 7,01 7,01
Per-Anders Öberg 5,87 5,87
Familjen Mattsson 5,82 5,82
Patrik Salén 3,85 3,85
Majomi AB 3,84 3,84
Fastighets AB Vasaström 3,50 3,50
Per Thorwaldson 3,50 3,50
Hans Jacobsson 3,26 3,26
Datum för årsredovisning
2021-05-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,03
Balanslikviditet
100,76
Räntabilitet totalt kapital %
3,60
Kassalikviditet
69,39
Ändring eget kapital %
181,60
Soliditet %
38,40
Ändring totalt kapital %
291,03
Kapitalomsättningshast.
189,37
Bruttomarginal %
1 912,24
Varulagrets oms. hast.
7,73
Rörelsemarginal %
3,05
Kundfordringar oms. hast.
8,71
Nettomarginal %
1,90
Andel utdelad vinst %
-