Om bolaget (HEART)

Scandinavian Real Heart

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,75 %
 • Utv. idag SEK
  -0,07 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,94
 • Högst
  4,14
 • Lägst
  3,60
 • Antal
  67 821
 • Tid
  17:29:36

Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart är verksamma inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom observationer av hjärtats fysiologi. Utvecklingen av bolagets produkt, ett komplett artificiellt hjärta (TAH), sker i samarbete med hjärtkirurger, forskare och ingenjörer. Fokus ligger mot att utveckla patenterade lösningar som kan imitera det naturliga mänskliga hjärtats blodcirkulation. Lösningarna avses användas av patienter som diagnostiserats med hjärtsvikt.
VD
Ina Laura Perkins
Ordförande
Christer Norström (tf)
Hemsida
https://realh...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
133 065 678 SEK
Scandinavian Real Heart
33 183 461 aktier
Totalt
33 183 461 aktier
Introdatum
2014-11-26

Kommande händelser

2022-08-19
Delårsrapport
2022-11-18
Delårsrapport
2023-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-06-15
Ordinarie utdelning Scandinavian Real Heart
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-15
 • Utdelningsdag: -
2022-06-14
Bolagsstämma
2022-05-20
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
2021-08-19
Delårsrapport
2021-08-05
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
10X Genomics Inc 3,87 -5,38 1,89 -42,09 -75,23
111 Inc 2,91 -4,07 13,98 -21,48 -76,96
1Life Healthcare Inc 5,36 -9,33 6,44 -30,00 -74,78
22nd Century Group Inc 0,47 -11,57 17,58 -7,76 -49,05
23andMe Holding Co. 4,44 -6,83 -8,16 -34,60 -76,43
2cureX 6,34 7,66 1,00 -14,81 -27,84
4D Molecular Therapeutics Inc -0,72 -1,56 -8,94 -54,88 -71,22
4D Pharma PLC 0,00 0,00 -46,95 -60,14 -84,29
9 Meters Biopharma Inc -10,66 -34,83 -48,10 -60,60 -78,82
908 Devices Inc. 4,32 12,58 59,47 4,27 -42,15
Ägare Kapital % Röster %
Azad Najar 9,80 9,80
Eskilstunahem Förvaltn... 5,00 5,00
Avanza Pension 4,80 4,80
Nordnet Pensionsförsäk... 3,10 3,10
Ålandsbanken ABP (Finl... 2,60 2,60
Formue Nord Maknadsneu... 2,20 2,20
Bilend Najar 1,70 1,70
Lars Forslund 1,50 1,50
Swedbank Försäkring 1,50 1,50
Smartgroup Holding AB 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2022-05-20
Räntetäckningsgrad
-4 916,59
Räntabilitet eget kapital %
-10,37
Balanslikviditet
925,32
Räntabilitet totalt kapital %
-9,96
Kassalikviditet
925,32
Ändring eget kapital %
55,32
Soliditet %
94,85
Ändring totalt kapital %
50,08
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-