Om bolaget (LIFCO B)

Lifco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,95 SEK
 • Köp
  238,10
 • Sälj
  238,20
 • Senast
  238,15
 • Högst
  241,70
 • Lägst
  236,30
 • Antal
  649 335
 • Tid
  16:02:19

Lifco

Lifco är en finansiell koncern. Bolaget fokuserar mot investeringar inom särskilda nischmarknader. En större del av verksamheten är inriktat mot förvärv och vidareutveckling av tillväxtbolag, med fokus på att leverera resultattillväxt och kassaflöden på lång sikt. Verksamheten styrs utifrån koncernens självständiga dotterbolag, med störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Enköping.
VD
Per Waldemarson
Ordförande
Carl Bennet
Hemsida
https://lifco...
Bransch
Industri
Börsvärde
107 740 106 360 SEK
Lifco B
423 836 450 aktier
Totalt
454 216 300 aktier
Introdatum
2014-11-21

Kommande händelser

2022-02-02
Årsrapport
2022-04-29
Delårsrapport
2022-07-15
Delårsrapport
2022-10-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2021-07-16
Delårsrapport
2021-04-26
Ordinarie utdelning Lifco B
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-26
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-04-23
Delårsrapport
2021-04-23
Bolagsstämma
2021-02-02
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,75 1,33 -1,82 32,06
2020 Bulkers 0,41 -6,56 -9,02 10,50 105,08
24Storage 1,19 2,16 -2,30 -2,52 0,71
3M Co 0,72 0,76 1,48 -8,93 10,47
51job Inc -1,88 -5,46 -14,70 -19,72 -10,94
A O Smith Corp -0,67 1,31 3,62 -4,90 23,07
A.P. Møller - Mærsk A 2,17 8,29 -2,66 5,23 92,78
A.P. Møller - Mærsk B 1,84 7,78 -2,66 7,75 88,07
Aalberts NV 0,36 -1,09 -7,13 -7,85 50,96
Aallon Group Oyj -0,41 -2,04 0,42 3,45 22,70
Aaon Inc -0,90 -2,63 4,02 16,04 14,63
Ägare Kapital % Röster %
Carl Bennet AB 50,20 68,90
Fjärde AP-fonden 6,30 3,90
SEB Fonder och Liv 3,80 2,40
Capital Group 2,80 1,70
SHB Fonder & Liv 2,60 1,60
Carnegie Fonder 2,50 1,60
Swedbank Robur Fonder 2,20 1,30
Spiltan Fonder 2,10 1,30
Odin Fonder 1,50 0,90
Vanguard 1,40 0,90
Datum för årsredovisning
2021-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,70
Balanslikviditet
79,36
Räntabilitet totalt kapital %
12,23
Kassalikviditet
48,34
Ändring eget kapital %
17,10
Soliditet %
42,19
Ändring totalt kapital %
26,41
Kapitalomsättningshast.
69,15
Bruttomarginal %
42,36
Varulagrets oms. hast.
16,59
Rörelsemarginal %
18,12
Kundfordringar oms. hast.
13,75
Nettomarginal %
17,69
Andel utdelad vinst %
-