Om bolaget (LIFCO B)

Lifco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,45 %
 • Utv. idag SEK
  -52,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  652,50
 • Högst
  704,00
 • Lägst
  650,50
 • Antal
  181 762
 • Tid
  17:29:53

Lifco

Lifco är en finansiell koncern. Bolaget fokuserar på investeringar inom särskilda nischmarknader. En stor del av verksamheten fokuserar på förvärv och utveckling av diverse intressebolag, med fokus på att leverera resultattillväxt och goda kassaflöden på lång sikt. Verksamheten styrs utifrån koncernens självständiga dotterbolag, med störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Enköping.
VD
Per Waldemarson
Ordförande
Carl Bennet
Hemsida
https://lifco...
Bransch
Industri
Börsvärde
64 044 498 300 SEK
Lifco B
84 767 290 aktier
Totalt
90 843 260 aktier
Introdatum
2014-11-21

Kommande händelser

2021-02-01
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-07-17
Delårsrapport
2020-06-25
Ordinarie utdelning Lifco B
 • Utdelning/aktie: 5,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-25
 • Utdelningsdag: 2020-07-01
2020-06-24
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-01-31
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
2020 Bulkers -0,34 0,34 1,37 10,07 -32,18
24Storage -1,41 -2,10 -4,99 4,23 -
3M Co -0,44 -0,60 6,56 6,71 0,73
51job Inc -0,10 -4,85 -8,30 5,70 -5,42
A. O. Smith Corp 0,00 -0,81 5,98 7,23 7,94
A.P. Møller - Mærsk A -0,32 -4,09 4,80 21,12 19,30
A.P. Møller - Mærsk B 0,29 -3,61 5,66 21,57 21,60
Aalberts NV 1,07 -2,50 5,69 7,16 -10,45
Aallon Group Oyj 0,00 -2,20 -0,20 -10,87 2,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 1,43 0,35 3,15 -1,04 -32,12
Ägare Kapital % Röster %
Carl Bennet AB 50,10 68,90
Fjärde AP-fonden 6,40 4,00
SEB Fonder och Liv 3,00 1,90
Carnegie Fonder 2,80 1,70
Didner & Gerge Fonder 2,80 1,70
Swedbank Robur Fonder 2,80 1,80
SHB Fonder & Liv 2,60 1,60
Odin Fonder 2,00 1,20
Capital Group 1,70 1,10
Spiltan Fonder 1,60 1,00
Datum för årsredovisning
2020-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
25,38
Balanslikviditet
94,80
Räntabilitet totalt kapital %
11,24
Kassalikviditet
58,35
Ändring eget kapital %
9,91
Soliditet %
45,54
Ändring totalt kapital %
7,03
Kapitalomsättningshast.
73,95
Bruttomarginal %
41,79
Varulagrets oms. hast.
13,94
Rörelsemarginal %
15,63
Kundfordringar oms. hast.
12,58
Nettomarginal %
15,20
Andel utdelad vinst %
-