Om bolaget (LIFCO B)

Lifco B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,47 %
 • Utv. idag SEK
  -17,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  489,40
 • Högst
  510,50
 • Lägst
  487,20
 • Antal
  200 133
 • Tid
  17:29:36

Lifco

Lifco är en finansiell koncern som fokuserar på investeringar inom särskilda nischmarknader. Bolaget förvärvar och utvecklar bolag med potential att leverera resultattillväxt och goda kassaflöden på lång sikt. Koncernen innehar tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Verksamheten styrs idag utifrån Lifco koncernens självständiga dotterbolag, med verksamhet på global nivå, främst inom Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Enköping.
VD
Per Waldemarson
Ordförande
Carl Bennet
Hemsida
https://lifco...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
46 057 532 820 SEK
Lifco B
84 767 290 aktier
Totalt
84 767 290 aktier
Introdatum
2014-11-21

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-01-31
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Lifco B
 • Utdelning/aktie: 4,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Delårsrapport
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-06
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
2cureX -1,83 5,59 3,88 1,58 87,72
A1M Pharma 0,44 -4,18 118,10 148,59 -40,42
ADDvise Group A 0,00 0,85 2,61 -41,58 -41,00
ADDvise Group B 4,38 7,74 5,70 11,33 -35,77
Acarix 0,88 1,55 7,75 21,11 -19,47
AcouSort 8,64 7,32 10,00 0,00 3,53
Active Biotech -2,38 -3,31 1,15 -8,08 -50,80
AcuCort -0,96 -3,12 2,64 -7,16 35,22
AddLife B 4,58 -3,86 -7,74 9,16 34,98
AdderaCare -3,83 -6,44 -16,87 -26,79 -26,40
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,28
Balanslikviditet
0,68
Räntabilitet totalt kapital %
0,12
Kassalikviditet
0,37
Ändring eget kapital %
0,19
Soliditet %
0,44
Ändring totalt kapital %
0,21
Kapitalomsättningshast.
0,80
Bruttomarginal %
0,43
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
0,16
Kundfordringar oms. hast.
0,13
Nettomarginal %
0,15
Andel utdelad vinst %
-