Om bolaget (ARCOMA)

Arcoma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,00 %
 • Utv. idag SEK
  -0,75 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  18,00
 • Högst
  18,45
 • Lägst
  18,00
 • Antal
  15 948
 • Tid
  17:29:48

Arcoma

Arcoma är en leverantör av integrerade digitala röntgensystem. Arcomas produkter erbjuder digital bildteknik kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare och till en stor andel OEM-kunder. Verksamhet återfinns idag på global nivå med försäljning främst koncentrerad till Europa, Asien och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Växjö.
VD
Sanna Rydberg
Ordförande
Lars Kvarnhem
Hemsida
https://close...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
240 226 125 SEK
Arcoma
12 812 060 aktier
Totalt
12 812 060 aktier
Introdatum
2014-11-14

Kommande händelser

2021-08-25
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-26
Ordinarie utdelning Arcoma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-26
 • Utdelningsdag: -
2021-05-25
Bolagsstämma
2021-05-24
Delårsrapport
2021-02-18
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
2020-08-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
10X Genomics Inc 0,55 4,72 25,80 11,01 122,99
111 Inc -5,23 -14,75 -14,93 -49,16 26,95
1Life Healthcare Inc 0,26 2,92 5,25 -14,20 1,34
22nd Century Group Inc -2,66 -3,30 -3,09 29,12 456,68
23Andme Holding Co -1,28 - - - -
2cureX 1,11 -1,45 -20,87 -19,51 9,30
4D Molecular Therapeutics Inc -4,17 -9,61 -6,97 -43,90 -
4D Pharma PLC -1,11 -10,86 -3,35 - -
9 Meters Biopharma Inc -3,57 -4,93 12,50 -24,16 133,08
908 Devices Inc. -2,92 -2,14 -0,60 -26,18 -
Ägare Kapital % Röster %
Linc Invest AB 25,80 25,80
Sunstone Life Science... 25,50 25,50
Priego AB 10,10 10,10
Datum för årsredovisning
2021-05-24
Räntetäckningsgrad
286,71
Räntabilitet eget kapital %
2,43
Balanslikviditet
138,62
Räntabilitet totalt kapital %
-0,28
Kassalikviditet
81,44
Ändring eget kapital %
5,67
Soliditet %
53,09
Ändring totalt kapital %
-0,43
Kapitalomsättningshast.
126,27
Bruttomarginal %
38,23
Varulagrets oms. hast.
20,02
Rörelsemarginal %
1,02
Kundfordringar oms. hast.
19,64
Nettomarginal %
-0,22
Andel utdelad vinst %
-