Om bolaget (ANGO)

AngioDynamics Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,47 %
 • Utv. idag USD
  +0,16 USD
 • Köp
  10,85
 • Sälj
  11,21
 • Senast
  11,07
 • Högst
  11,16
 • Lägst
  10,73
 • Antal
  153 235
 • Tid
  22:00:59

AngioDynamics

AngioDynamics designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför terapeutiska och diagnostiska produkter. Bolaget erbjuder interventionsläkare att behandla perifer vaskulär och annan icke-kranskärlsjukdom. AngioDynamics produktlinjer består av angiografiska och hemodialysskatetrar, bildstyrda vaskulära åtkomstprodukter och trombolytiska. Företaget grundades 1988 och har sitt huvudkontor i New York, USA.
VD
James Clemmer
Ordförande
James Clemmer
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
414 068 080 USD
AngioDynamics Inc
37 953 078 aktier
Totalt
37 953 078 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-10-13
Bolagsstämma
2020-09-29
Delårsrapport
2020-07-16
Årsrapport
2020-04-07
Delårsrapport
2020-01-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
10X Genomics Inc -2,32 -13,17 18,25 48,38 143,53
111 Inc -1,28 2,21 19,21 10,32 47,56
1Life Healthcare Inc -0,16 4,62 21,05 -12,89 -
22nd Century Group Inc 1,11 1,15 47,09 4,74 -61,78
2cureX 0,00 -6,36 -15,11 -12,46 14,87
9 Meters Biopharma Inc 0,75 0,83 5,12 45,05 -
ABIOMED Inc 1,05 -1,73 8,19 -4,47 57,31
Abbott Laboratories -1,53 -1,72 4,96 6,93 32,67
Abbvie Inc 0,13 -2,16 -3,12 -13,85 8,56
Abeona Therapeutics Inc 5,51 -0,74 -26,37 -54,58 -43,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-09-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-37,66
Balanslikviditet
356,97
Räntabilitet totalt kapital %
-29,39
Kassalikviditet
224,55
Ändring eget kapital %
-25,90
Soliditet %
77,95
Ändring totalt kapital %
-15,44
Kapitalomsättningshast.
45,97
Bruttomarginal %
55,09
Varulagrets oms. hast.
19,66
Rörelsemarginal %
-63,87
Kundfordringar oms. hast.
12,52
Nettomarginal %
-63,93
Andel utdelad vinst %
-