Om bolaget (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,58 %
 • Utv. idag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  172,00
 • Högst
  174,75
 • Lägst
  171,55
 • Antal
  663 888
 • Tid
  17:29:54

Swedish Orphan Biovi

Swedish Orphan Biovitrum är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.

VD
Guido Oelkers
Ordförande
Håkan Björklund
Hemsida
www.sobi.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
51 470 131 157 SEK
Swedish Orphan Biovitrum
297 515 209 aktier
Totalt
297 515 209 aktier
Introdatum
2006-09-15

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Swedish Orphan Biovitrum
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-20
Delårsrapport
2019-02-20
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 903 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 445 000 000
Materiella anläggningstillgångar 134 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 167 000 000
Summa anläggningstillgångar 6 746 000 000
Kassa och bank 1 478 000 000
Summa omsättningstillgångar 4 157 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 6 701 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 838 000 000
Kortfristiga skulder 2 365 000 000
Årets resultat 1 149 000 000
Total fakturering 6 511 000 000
Rörelseresultat 1 600 000 000
Summa finansnetto -68 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 532 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-01-28
 • Vem: AstraZeneca PLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,13 %
 • Röstandel: 8,13 %
2018-11-01
 • Vem: EdgePoint Investment Group Inc.
 • Antal: 1 980 297
 • Aktiekapital: 5,27 %
 • Röstandel: 5,27 %
2018-07-18
 • Vem: EdgePoint Investment Group, Inc.
 • Antal: 1 076 516
 • Aktiekapital: 4,86 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-06-18
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Investor AB 39,40 39,40
State Street Bank &... 5,00 5,00
Swedbank Robur Fonder 4,60 4,60
BNY Mellon NA (former... 3,50 3,50
BNY Mellon SA/NV (form... 3,10 3,10
BNY Mellon NA (former... 2,50 2,50
JPM Chase NA 2,20 2,20
AMF - Försäkring och F... 2,10 2,10
CBNY-Norges Bank 1,90 1,90
Fjärde AP fonden 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
30,72
Balanslikviditet
0,95
Räntabilitet totalt kapital %
21,95
Kassalikviditet
0,77
Ändring eget kapital %
34,91
Soliditet %
52,61
Ändring totalt kapital %
57,60
Kapitalomsättningshast.
0,65
Bruttomarginal %
73,56
Varulagrets oms. hast.
7,12
Rörelsemarginal %
34,16
Kundfordringar oms. hast.
5,49
Nettomarginal %
26,46
Andel utdelad vinst %
0,00