Om bolaget (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,76 %
 • Utv. i dag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  266,00
 • Högst
  266,30
 • Lägst
  262,30
 • Antal
  781 782
 • Tid
  17:29:30

Swedish Orphan Biovi

Swedish Orphan Biovitrum är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.

VD
Guido Oelkers
Ordförande
Håkan Björklund
Hemsida
www.sobi.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
72 157 038 888 SEK
Swedish Orphan Biovitrum
273 322 117 aktier
Totalt
273 322 117 aktier
Introdatum
2006-09-15

Kommande händelser

2018-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-18
Delårsrapport
2018-05-11
Ordinarie utdelning Swedish Orphan Biovitrum
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-09
Bolagsstämma
2018-04-26
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 974 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 806 000 000
Materiella anläggningstillgångar 121 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 136 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 063 000 000
Kassa och bank 786 000 000
Summa omsättningstillgångar 2 911 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 354 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 862 000 000
Kortfristiga skulder 1 758 000 000
Årets resultat 809 000 000
Total fakturering 5 204 000 000
Rörelseresultat 1 133 000 000
Summa finansnetto -85 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 048 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-07-18
 • Vem: EdgePoint Investment Group, Inc.
 • Antal: 1 076 516
 • Aktiekapital: 4,86 %
 • Röstandel: 4,86 %
2018-06-18
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %
2017-11-29
 • Vem: EdgePoint Investment Group Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,71 0,36 4,25 0,23 5,36
2cureX -4,16 53,53 83,37 98,23 -
A1M Pharma 0,60 -4,00 30,91 18,87 -55,00
ADDvise Group A 0,00 3,75 24,50 15,81 -22,19
ADDvise Group B 4,92 -7,91 -1,54 -3,40 -28,09
ALK-Abelló B 1,60 -0,35 -3,05 13,49 16,62
Acarix 0,00 -0,33 3,82 -35,70 -68,36
Active Biotech -0,62 -5,72 -13,60 46,73 -14,51
AddLife B 0,52 -4,88 -5,34 1,56 15,38
AdderaCare -2,08 -3,86 13,40 1,44 -31,50
Aino Health 8,58 0,43 28,22 -24,52 -66,81
Ägare Kapital % Röster %
Investor AB 39,50 39,50
Swedbank Robur Fonder 5,20 5,20
Mellon Omnibus Agendt... 4,50 4,50
Fjärde AP-Fonden 4,00 4,00
AMF - Försäkring och F... 3,00 3,00
SEB Investment Management 2,20 2,20
Handelsbanken Fonder 2,00 2,00
JPM Chase NA 1,60 1,60
Lannebo Fonder 1,50 1,50
Gladiator 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,06
Balanslikviditet
1,76
Räntabilitet totalt kapital %
14,68
Kassalikviditet
1,31
Ändring eget kapital %
25,16
Soliditet %
61,46
Ändring totalt kapital %
9,31
Kapitalomsättningshast.
0,62
Bruttomarginal %
71,53
Varulagrets oms. hast.
6,18
Rörelsemarginal %
24,57
Kundfordringar oms. hast.
5,77
Nettomarginal %
17,65
Andel utdelad vinst %
0,00