Om bolaget (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,06 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  177,75
 • Högst
  179,80
 • Lägst
  176,40
 • Antal
  519 967
 • Tid
  17:29:55

Swedish Orphan Biovi

Swedish Orphan Biovitrum är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.

VD
Guido Oelkers
Ordförande
Håkan Björklund
Hemsida
www.sobi.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
48 410 994 326 SEK
Swedish Orphan Biovitrum
272 507 708 aktier
Totalt
272 507 708 aktier
Introdatum
2006-09-15

Kommande händelser

2018-07-18
Delårsrapport
2018-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-05-11
Ordinarie utdelning Swedish Orphan Biovitrum
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-09
Bolagsstämma
2018-04-26
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-10-25
Delårsrapport
2017-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 974 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 806 000 000
Materiella anläggningstillgångar 121 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 136 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 063 000 000
Kassa och bank 786 000 000
Summa omsättningstillgångar 2 911 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 354 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 862 000 000
Kortfristiga skulder 1 758 000 000
Årets resultat 809 000 000
Total fakturering 5 204 000 000
Rörelseresultat 1 133 000 000
Summa finansnetto -85 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 048 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-11-29
 • Vem: EdgePoint Investment Group Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,41 -2,14 1,91 0,63 -3,17
2cureX 3,00 3,13 11,20 10,60 -
A1M Pharma 1,71 1,84 -3,93 -33,44 -64,29
ADDvise Group A 0,00 0,00 12,60 -3,15 -35,44
ADDvise Group B 0,00 2,21 6,54 -4,48 -29,34
ALK-Abelló B 0,59 0,99 35,91 39,64 2,67
Acarix -2,80 -7,33 -12,21 -16,60 -57,45
Active Biotech -2,04 -8,48 -9,42 -4,34 -51,47
AddLife B 1,30 0,52 8,33 15,73 2,63
AdderaCare -1,56 -5,25 -23,28 -31,71 -51,10
Aino Health 4,58 5,26 11,89 52,02 -60,98
Ägare Kapital % Röster %
Investor AB 39,50 39,50
Swedbank Robur Fonder 5,50 5,50
Mellon Omnibus Agendt... 4,50 4,50
Fjärde AP-Fonden 4,30 4,30
AMF - Försäkring och F... 3,40 3,40
Lannebo Fonder 3,30 3,30
SEB Investment Management 2,50 2,50
Handelsbanken fonder 2,30 2,30
Gladiator 1,70 1,70
Swedish Orphan Biovitr... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,06
Balanslikviditet
1,76
Räntabilitet totalt kapital %
14,68
Kassalikviditet
1,31
Ändring eget kapital %
25,16
Soliditet %
61,46
Ändring totalt kapital %
9,31
Kapitalomsättningshast.
0,62
Bruttomarginal %
71,53
Varulagrets oms. hast.
6,18
Rörelsemarginal %
24,57
Kundfordringar oms. hast.
5,77
Nettomarginal %
17,65
Andel utdelad vinst %
0,00