Om bolaget (SOBI)

Swedish Orphan Biovitrum

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,11 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  130,60
 • Högst
  132,15
 • Lägst
  130,40
 • Antal
  386 468
 • Tid
  17:29:46

Swedish Orphan Biovi

Swedish Orphan Biovitrum är ett Europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag. Företaget är specialiserat på läkemedel för sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Företagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Europa svarar för 60% och Nordamerika för 29% av intäkterna.

VD
Guido Oelkers
Ordförande
Håkan Björklund
Hemsida
www.sobi.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
35 630 382 821 SEK
Swedish Orphan Biovitrum
272 507 708 aktier
Totalt
272 507 708 aktier
Introdatum
2006-09-15

Kommande händelser

2018-02-22
Årsrapport
2018-04-26
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2017-10-25
Delårsrapport
2017-07-19
Delårsrapport
2017-05-05
Ordinarie utdelning Swedish Orphan Biovitrum
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-05
 • Utdelningsdag: -
2017-05-04
Bolagsstämma
2017-04-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 974 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 806 000 000
Materiella anläggningstillgångar 121 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 136 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 063 000 000
Kassa och bank 786 000 000
Summa omsättningstillgångar 2 911 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 354 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 862 000 000
Kortfristiga skulder 1 758 000 000
Årets resultat 809 000 000
Total fakturering 5 204 000 000
Rörelseresultat 1 133 000 000
Summa finansnetto -85 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 048 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-11-29
Sälj av aktie
 • Vem: EdgePoint Investment Group Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,92 3,78 -4,09 -4,70 -1,23
2cureX 0,69 1,68 -4,47 - -
A1M Pharma 0,00 -18,95 -54,74 -60,00 -73,04
ADDvise Group A 14,29 14,55 -0,90 -23,61 0,00
ADDvise Group B -11,15 -11,99 -16,72 -21,19 -22,93
ALK-Abelló B 2,38 5,95 -8,18 -19,25 -21,80
Acarix -4,01 -5,62 -26,31 -32,77 -55,02
Active Biotech -3,39 -18,52 18,64 -57,73 -77,83
AddLife B -0,60 -4,84 -6,96 3,41 5,36
AdderaCare -3,51 2,80 -8,33 -7,56 -26,67
Aino Health 3,17 -1,52 -19,75 -7,14 -75,47
Ägare Kapital % Röster %
Investor AB 39,50 39,50
Swedbank Robur Fonder 5,50 5,50
Mellon Omnibus Agendt... 4,50 4,50
Fjärde AP-Fonden 4,30 4,30
AMF - Försäkring och F... 3,40 3,40
Lannebo Fonder 3,30 3,30
SEB Investment Management 2,50 2,50
Handelsbanken fonder 2,30 2,30
Gladiator 1,70 1,70
Swedish Orphan Biovitr... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,11
Balanslikviditet
1,66
Räntabilitet totalt kapital %
11,46
Kassalikviditet
1,16
Ändring eget kapital %
14,17
Soliditet %
53,68
Ändring totalt kapital %
20,01
Kapitalomsättningshast.
0,57
Bruttomarginal %
70,16
Varulagrets oms. hast.
5,98
Rörelsemarginal %
21,77
Kundfordringar oms. hast.
6,77
Nettomarginal %
15,55
Andel utdelad vinst %
0,00