Om bolaget (FCAU)

Fiat Chrysler Automobiles NV

  • Köp Sälj
  • Utv. idag %
    +4,64 %
  • Utv. idag USD
    +0,49 USD
  • Köp
    10,70
  • Sälj
    11,09
  • Senast
    11,06
  • Högst
    11,09
  • Lägst
    10,89
  • Antal
    2 998 749
  • Tid
    22:00:01

Fiat Chrysler Automobiles

Fiat-Chrysler är en global fordonskoncern. Förutom att erbjuda bilar framställer man också metallurgiska produkter och produktionssystem för fordonsindustrin. Bolagets kunder återfinns huvudsakligen bland privatpersoner runtom på den globala marknaden. Fiat-Chrysler kom till genom en fusion av de nämnda bolagen och har idag sitt huvudkontor i London.
VD
Michael Manley
Ordförande
John Elkann
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
0
Fiat Chrysler Automobiles NV
1 550 617 563 aktier
Totalt
1 550 617 563 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-26
Bolagsstämma
2020-04-20
Ordinarie utdelning Fiat Chrysler Automobiles NV
  • Utdelning/aktie: 0,70 EUR
  • Handlas utan utdelning: 2020-04-20
  • Utdelningsdag: 2020-05-05
2020-04-20
Ordinarie utdelning Fiat Chrysler Automobiles NV
  • Utdelning/aktie: 0,75985 USD
  • Handlas utan utdelning: 2020-04-20
  • Utdelningsdag: 2020-05-05
2019-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,69 -1,50 2,30 12,75 12,97
1-800-Flowers.Com Inc 0,68 12,28 39,53 43,44 55,20
500.Com Ltd -4,81 -0,79 -4,08 -11,11 -62,21
  • Köp
    Det går inte att köpa det här värdepappret.
  • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,10 0,58 13,15 8,44 -32,06
AaB 5,52 9,29 20,47 36,61 -4,97
Abercrombie & Fitch Co 1,38 -7,64 -11,82 -0,10 -43,19
Accel Entertainment Inc 0,13 -10,74 -15,75 -16,47 -
Accor SA 3,91 0,31 -9,64 -7,24 -40,07
Acorn International Inc 0,00 -1,29 12,07 38,16 -5,83
Actic Group -1,01 1,74 -5,79 10,98 -30,57
Acushnet Holdings Corp 1,60 1,11 13,90 46,46 59,14
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,61
Balanslikviditet
80,99
Räntabilitet totalt kapital %
3,80
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
27,35
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
111,11
Bruttomarginal %
13,68
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
4,34
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,42
Andel utdelad vinst %
-