Om bolaget (PAPI)

Papilly

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +6,67 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,0040 SEK
 • Köp
  0,0600
 • Sälj
  0,0700
 • Senast
  0,0640
 • Högst
  0,0780
 • Lägst
  0,0610
 • Antal
  319 357
 • Tid
  16:43:59

Papilly

Papilly erbjuder evidensbaserade självhjälpsprogram som en betaltjänst via nätet som kan förbättra psykisk ohälsa där stress ofta är en viktig faktor.

VD
Monica Werneman
Ordförande
Gustaf Littorin
Hemsida
www.papilly.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
14 440 784 SEK
Papilly
240 679 738 aktier
Totalt
240 679 738 aktier
Introdatum
2014-10-02

Kommande händelser

2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-17
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Delårsrapport
2018-05-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAPI-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-05-16 - 2018-07-24
2018-06-19
Ordinarie utdelning Papilly
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 7:1
 • Betalt/aktie: 0,13
 • Handlas utan rätt: 2018-05-11
 • Tidsperiod: 2018-05-16 - 2018-05-30
 • Likviddag: -
2018-05-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAPI-TR
 • Noteringsperiod: 2018-05-16 - 2018-05-28
2018-05-04
Extra bolagsstämma
2016-08-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAPI-KV1
 • Noteringsperiod: 2016-08-17 - 2018-03-21
2017-11-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PAPI-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-11-06 - 2018-02-28
2018-02-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
13 059 000
Immateriella anläggningstillgångar 11 784 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 11 784 000
Kassa och bank 151 000
Summa omsättningstillgångar 1 275 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital -4 472 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 12 164 000
Kortfristiga skulder 5 367 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,06 -0,14 -5,44 -9,47
ALLGON B 4,41 2,53 -4,05 -20,00 -33,33
Acando B 1,69 0,67 -0,50 -11,76 -0,66
Acconeer 2,33 0,00 11,11 -9,09 -23,34
Addnode Group B 0,90 5,63 9,76 7,14 50,40
Advenica AB 3,53 1,15 -12,70 -44,86 -70,37
Agillic -0,62 2,67 -5,50 -13,61 -
Alcadon Group 1,97 6,16 2,65 -21,52 -19,27
Anoto Group -1,36 -5,91 3,24 -9,31 -41,30
Apptix 4,53 -4,48 -7,36 -7,36 -38,99
Arbona A 0,00 0,95 0,00 14,59 -7,83
Ägare Kapital % Röster %
Investmentaktiebolaget QV 12,40 12,40
QV Invest AB 12,00 12,00
Ulf Söderberg med fami... 10,00 10,00
Anders Uddén med bolag 6,50 6,50
Capensor Capital AB 4,00 4,00
Andreas Nissen 3,60 3,60
Anders Tengström med b... 2,50 2,50
Tommy Lundqvist med bolag 2,50 2,50
Nordnet Pensionsförsäk... 2,40 2,40
Pronator Invest AB 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-14,46
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,24
Räntabilitet totalt kapital %
-133,55
Kassalikviditet
0,24
Ändring eget kapital %
-591,43
Soliditet %
-34,24
Ändring totalt kapital %
-17,13
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-2 123,95
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-2 270,86
Andel utdelad vinst %
-