Om bolaget (SSO)

Scatec Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,57 %
 • Utv. idag NOK
  +0,55 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  96,45
 • Högst
  98,95
 • Lägst
  96,45
 • Antal
  238 419
 • Tid
  16:25:19

Scatec Solar

Scatec Solar är en norsk solenergiproducent som utvecklar, bygger, och äger solcellsanläggningar som drivs runtom i världen. Bolaget är ett dotterbolag inom Scatec koncernen, som står för Scandinavian Advanced Technology. Idag innehas främst tre affärsområden: Kraftgenerering, utveckling och konstruktion, samt drift och underhåll. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Raymond Carlsen
Ordförande
John Andersen Jr.
Hemsida
http://www.sc...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
10 908 977 144 NOK
Scatec Solar
113 753 672 aktier
Totalt
113 753 672 aktier
Introdatum
2014-10-02

Kommande händelser

2019-10-18
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-05-02
Ordinarie utdelning Scatec Solar
 • Utdelning/aktie: 0,95 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-04-30
Bolagsstämma
2019-04-26
Delårsrapport
2019-01-25
Årsrapport
2018-10-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-28
Försäljning av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-27
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2019-03-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-15
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: 1 588 008
 • Aktiekapital: 4,38 %
 • Röstandel: 4,38 %
2018-11-15
 • Vem: Equinor ASA
 • Antal: 11 020 000
 • Aktiekapital: 10,01 %
 • Röstandel: 10,01 %
2018-10-10
 • Vem: Storebrand Asset Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 4,99 %

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,58 -0,79 -6,82 -5,94 -5,70
A2A SpA 1,32 -1,99 -2,52 1,71 -1,74
AES Corp 2,98 -2,38 -12,09 -7,03 9,59
ALLETE Inc 0,85 -0,69 -1,92 4,11 8,27
Acea SpA 1,40 -2,36 -0,23 4,08 32,06
Aega 2,86 -5,88 -5,26 2,86 44,00
Algonquin Power & Utilities Corp -0,23 -0,77 3,62 11,03 26,65
Algonquin Power & Utilities Corp -0,18 -0,29 5,17 9,48 27,73
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,05 -2,25 -3,90 -6,38 -20,56
Alliant Energy Corp 0,12 0,25 3,36 8,06 18,85
AltaGas Canada Inc 2,16 -1,71 5,80 23,07 -
Ägare Kapital % Röster %
SCATEC AS 17,20 17,20
FERD AS 11,80 11,80
EQUINOR ASA 9,70 9,70
FOLKETRYGDFONDET 6,70 6,70
UBS AG 3,40 3,40
ARGENTOS AS 2,40 2,40
VERDIPAPIRFONDET DNB N... 1,50 1,50
CACEIS BANK 1,40 1,40
STOREBRAND NORGE I VER... 1,40 1,40
VERDIPAPIRFONDET PARET... 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-07-19
Räntetäckningsgrad
1,29
Räntabilitet eget kapital %
31,00
Balanslikviditet
1,94
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-8,00
Soliditet %
12,00
Ändring totalt kapital %
0,55
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
99,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
51,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
16,00
Andel utdelad vinst %
-