Om bolaget (SSO)

Scatec Solar

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,70 %
 • Utv. idag NOK
  -12,40 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  205,00
 • Högst
  220,00
 • Lägst
  202,20
 • Antal
  1 516 342
 • Tid
  16:25:25

Scatec Solar

Scatec Solar är en norsk solenergiproducent. Bolaget utvecklar, tillverkar och förvaltar över solcellsanläggningar. Bolaget är ett dotterbolag inom Scatec koncernen, förkortat Scandinavian Advanced Technology, där verksamheten bedrivs via tre affärssegment: Kraftgenerering, utveckling och konstruktion, samt drift och underhåll. Bolaget grundades under 2001 och har sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Raymond Carlsen
Ordförande
John Andersen
Hemsida
https://scate...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
32 925 549 360 NOK
Scatec Solar
151 451 469 aktier
Totalt
151 451 469 aktier
Introdatum
2014-10-02

Kommande händelser

2020-11-12
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-10-16
Delårsrapport
2020-07-22
Ordinarie utdelning Scatec Solar
 • Utdelning/aktie: 0,95 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-22
 • Utdelningsdag: 2020-08-08
2020-07-17
Delårsrapport
2020-05-08
Delårsrapport
2020-04-28
Bolagsstämma
2020-01-24
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
A2A SpA 1,58 -0,52 -4,58 -9,09 -31,20
AES Corp 1,22 3,77 16,33 31,68 20,47
ALLETE Inc 0,77 3,53 9,88 -6,11 -35,88
Acea SpA -0,06 -2,94 -3,22 0,18 -1,89
Aega 5,08 1,64 3,33 58,97 45,31
Algonquin Power & Utilities Corp 0,58 -0,13 12,69 17,23 12,77
Algonquin Power & Utilities Corp 0,54 -0,43 10,72 14,84 13,33
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 2,82 7,44 7,56 -2,27
Alliant Energy Corp 0,37 3,24 13,73 6,38 5,67
AltaGas Ltd -1,03 4,87 4,81 1,41 -10,96
Ägare Kapital % Röster %
EQUINOR ASA 15,10 15,10
SCATEC AS 14,20 14,20
FOLKETRYGDFONDET 9,70 9,70
State Street Bank And... 3,00 3,00
The Bank Of New York M... 2,90 2,90
ARGENTOS AS 2,20 2,20
State Street Bank And... 2,00 2,00
CACEIS BANK 1,90 1,90
State Street Bank And... 1,90 1,90
UBS AG 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2020-10-16
Räntetäckningsgrad
124,59
Räntabilitet eget kapital %
24,05
Balanslikviditet
158,90
Räntabilitet totalt kapital %
1,63
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
53,17
Soliditet %
22,93
Ändring totalt kapital %
17,05
Kapitalomsättningshast.
11,07
Bruttomarginal %
91,01
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
49,81
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,69
Andel utdelad vinst %
-