Om bolaget (INWI)

Inwido

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,05 %
 • Utv. idag SEK
  +1,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  154,00
 • Högst
  155,50
 • Lägst
  151,20
 • Antal
  103 945
 • Tid
  17:29:57

Inwido

Inwido är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom tillverkning av fönster och dörrar. Den största marknaden för bolagets produkter återfinns inom Norden och Europa där kunderna vanligtvis består av privata konsumenter, men även utav företagskunder inom industri och bygg. Inwidos varumärkesportfölj innefattar lokala varumärken i Norden som vidaresäljs under eget regi. Bolagets huvudkontor är beläget i Malmö.
VD
Henrik Hjalmarsson
Ordförande
Per Bertland
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Industri
Börsvärde
8 834 251 267 SEK
Inwido
57 967 528 aktier
Totalt
57 967 528 aktier
Introdatum
2014-09-26

Kommande händelser

2021-10-26
Delårsrapport
2022-02-08
Årsrapport
2022-04-28
Delårsrapport
2022-05-05
Bolagsstämma
2022-07-15
Delårsrapport
2022-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-16
Delårsrapport
2021-05-07
Ordinarie utdelning Inwido
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-07
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-02-10
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,46 2,16 -0,15 29,32
2020 Bulkers 0,41 -5,45 -10,99 14,62 105,24
24Storage -1,91 -1,67 -3,52 -6,80 -3,29
3M Co -0,32 -0,20 0,92 -8,80 6,31
51job Inc 1,82 -4,75 -9,44 -17,04 -9,18
A O Smith Corp 0,55 2,13 5,17 -2,17 22,22
A.P. Møller - Mærsk A 1,92 8,75 -6,99 1,73 78,78
A.P. Møller - Mærsk B 1,95 9,27 -6,60 4,80 75,82
Aalberts NV 0,08 -3,63 -5,80 0,53 45,94
Aallon Group Oyj 0,00 -1,65 -1,65 3,91 22,44
Aaon Inc 0,88 1,24 7,48 18,14 15,71
Ägare Kapital % Röster %
NN Group N.V. 10,10 10,10
Swedbank Robur Fonder 9,80 9,80
Fjärde AP-Fonden 8,90 8,90
Dimensional Fund Advisors 4,00 4,00
Capital Group 3,20 3,20
JP Morgan Asset Manage... 2,10 2,10
Holberg Fonder 1,90 1,90
Catella Fonder 1,70 1,70
Lannebo Fonder 1,50 1,50
Goldman Sachs Asset Ma... 1,40 1,40
0,00 0,00
Datum för årsredovisning
2021-07-16
Räntetäckningsgrad
2 017,78
Räntabilitet eget kapital %
19,98
Balanslikviditet
129,04
Räntabilitet totalt kapital %
9,75
Kassalikviditet
99,22
Ändring eget kapital %
6,41
Soliditet %
50,43
Ändring totalt kapital %
1,12
Kapitalomsättningshast.
86,25
Bruttomarginal %
26,33
Varulagrets oms. hast.
7,58
Rörelsemarginal %
11,68
Kundfordringar oms. hast.
8,63
Nettomarginal %
11,30
Andel utdelad vinst %
-