Om bolaget (INWI)

Inwido

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,69 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  60,20
 • Högst
  60,35
 • Lägst
  58,75
 • Antal
  210 934
 • Tid
  17:29:55

Inwido

Inwido är en tillverkare av smarta och miljöanpassade fönster och dörrar. Den största marknaden återfinns inom Norden och Europa där kunderna vanligtvis består av konsumenter, men även utav industrier och byggbolag. Inwidos varumärkesportfölj innefattar lokala varumärken i Norden, inkluderande bland annat Elitfönster, Diplomat, Hajom, SnickarPer och Outline. Bolagets huvudkontor är beläget i Malmö.
VD
Henrik Hjalmarsson
Ordförande
Georg Brunstam
Hemsida
http://www.in...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
3 431 677 657 SEK
Inwido
57 967 528 aktier
Totalt
57 967 528 aktier
Introdatum
2014-09-26

Kommande händelser

2019-10-23
Delårsrapport
2020-02-05
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma
2020-07-15
Delårsrapport
2020-10-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-15
Delårsrapport
2019-05-06
Ordinarie utdelning Inwido
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-05-10
2019-05-03
Delårsrapport
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-02-06
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-06
 • Vem: NN Group N.V.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,54 %
 • Röstandel: 5,54 %

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,68 -1,40 -3,91 1,65
Afarak Group Oyj -0,22 0,88 4,91 10,74 -4,38
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,40 -0,40 -1,18 0,81 3,02
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,84 1,27 1,70 0,28 1,41
Air Liquide SA -0,37 -0,97 0,08 3,24 12,04
Akzo Nobel NV 0,00 -1,17 0,94 2,83 5,69
Aperam SA 1,72 -0,13 -5,42 -23,08 -39,38
ArcelorMittal SA 0,97 -1,38 -2,08 -29,23 -40,98
Arctic Minerals 1,15 -0,28 0,00 -1,94 5,69
Arctic Paper -0,83 -6,30 12,62 6,25 -27,14
Arkema SA 1,36 -1,48 1,64 -13,87 -21,06
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-15
Räntetäckningsgrad
8,14
Räntabilitet eget kapital %
0,18
Balanslikviditet
1,09
Räntabilitet totalt kapital %
0,07
Kassalikviditet
0,73
Ändring eget kapital %
0,09
Soliditet %
0,45
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
0,85
Bruttomarginal %
0,26
Varulagrets oms. hast.
0,09
Rörelsemarginal %
0,09
Kundfordringar oms. hast.
0,11
Nettomarginal %
0,08
Andel utdelad vinst %
-