Om bolaget (SU)

Suncor Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,96 %
 • Utv. idag USD
  -0,31 USD
 • Köp
  31,60
 • Sälj
  32,79
 • Senast
  32,14
 • Högst
  32,40
 • Lägst
  31,75
 • Antal
  4 310 795
 • Tid
  22:00:00

Suncor Energy

Suncor Energy är ett energibolag som är inriktat på att utveckla Athabascas oljesandsbassäng. Bolaget extraherar och uppgraderar oljesand till raffinaderilager och dieselbränsle, utforskar, utvecklar och producerar naturgas, förädlar råolja och marknadsför en rad petroleum- och petrokemiska produkter och driver oljeledningar och petroleumtankar. Bolaget grundades 1917 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Steve Williams
Ordförande
Michael Wilson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Energi
Börsvärde
50 479 786 771 USD
Suncor Energy Inc
1 555 617 466 aktier
Totalt
1 555 617 466 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-24
Delårsrapport
2019-06-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,3108 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-03
 • Utdelningsdag: 2019-06-25
2019-06-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,42 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-03
 • Utdelningsdag: 2019-06-25
2019-05-01
Delårsrapport
2019-03-01
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,318906 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2019-03-01
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,42 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: 2019-03-25
2018-11-30
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,271044 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-30
 • Utdelningsdag: 2018-12-24
2018-11-30
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,36 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-30
 • Utdelningsdag: 2018-12-24
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,37 1,09 8,95 2,86 1,85
ADS Crude Carriers 0,00 2,02 6,88 9,19 0,00
AKITA Drilling Ltd 3,18 -1,22 -3,57 -40,00 -69,14
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 13,76 34,38 31,10 -35,63
Africa Energy Corp -3,70 0,00 33,33 26,83 13,04
Africa Energy Corp -1,54 -1,54 31,51 26,48 17,79
Africa Oil -4,62 -3,88 10,71 1,64 -10,79
Africa Oil 0,71 -2,14 13,09 4,69 -3,07
Akastor -1,40 -3,58 13,68 1,62 -32,58
Aker BP 1,87 2,18 16,90 13,12 -14,46
Aker Solutions -0,77 2,33 14,60 -13,56 -49,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,84
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
-3,00
Soliditet %
49,00
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
48 446,00
Varulagrets oms. hast.
81,97
Rörelsemarginal %
15 143,00
Kundfordringar oms. hast.
83,19
Nettomarginal %
12 929,00
Andel utdelad vinst %
71,00