Om bolaget (SU)

Suncor Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,35 %
 • Utv. idag USD
  +0,37 USD
 • Köp
  15,90
 • Sälj
  16,55
 • Senast
  16,13
 • Högst
  16,29
 • Lägst
  15,56
 • Antal
  3 832 600
 • Tid
  22:00:03

Suncor Energy

Suncor Energy är ett energibolag som är inriktat på att utveckla Athabascas oljesandsbassäng. Bolaget extraherar och uppgraderar oljesand till raffinaderilager och dieselbränsle, utforskar, utvecklar och producerar naturgas, förädlar råolja och marknadsför en rad petroleum- och petrokemiska produkter och driver oljeledningar och petroleumtankar. Bolaget grundades 1917 och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Steve Williams
Ordförande
Michael Wilson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Energi
Börsvärde
24 036 376 513 USD
Suncor Energy Inc
1 525 150 794 aktier
Totalt
1 525 150 794 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-09-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,21 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-03
 • Utdelningsdag: 2020-09-25
2020-09-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,156471 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-03
 • Utdelningsdag: 2020-09-25

Tidigare händelser

2020-06-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,21 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-03
 • Utdelningsdag: 2020-06-25
2020-06-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,155253 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-03
 • Utdelningsdag: 2020-06-25
2020-05-06
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
2020-03-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,465 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-03
 • Utdelningsdag: 2020-03-25
2020-03-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,34875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-03
 • Utdelningsdag: 2020-03-25
2019-12-02
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,42 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-02
 • Utdelningsdag: 2019-12-24
2019-12-02
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,31626 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-02
 • Utdelningsdag: 2019-12-24
2019-10-30
Delårsrapport
2019-09-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,42 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-03
 • Utdelningsdag: 2019-09-25
2019-09-03
Ordinarie utdelning Suncor Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,315168 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-03
 • Utdelningsdag: 2019-09-25
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,28 -0,45 3,01 16,02 11,32
Abraxas Petroleum Corp 0,40 -4,43 -9,50 -19,91 -73,21
Adams Resources & Energy Inc -0,33 -5,21 -20,02 -27,62 -38,43
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 0,00 -5,33 -30,43 -15,34
Aemetis Inc 26,79 54,35 73,55 67,07 45,12
Africa Energy Corp 3,80 12,33 43,86 82,22 90,70
Africa Energy Corp -0,37 1,52 35,67 68,14 66,88
Africa Oil -0,89 0,00 2,78 2,78 -2,63
Africa Oil 2,64 1,16 0,41 -0,54 -12,11
Akastor -2,85 -3,98 21,62 49,16 -50,00
Aker 2,25 1,09 9,27 50,69 -15,87
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
102,17
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
62,80
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
43,56
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-