Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  6,50
 • Sälj
  6,50
 • Senast
  6,50
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:03

Igrene

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

VD
Lars Svensson
Ordförande
Anders Rydberg
Hemsida
www.igrene.se
Bransch
-
Börsvärde
56 404 855 SEK
Igrene
8 677 670 aktier
Totalt
8 677 670 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2018-01-19
Delårsrapport
2018-01-22
Bolagsstämma
2018-01-23
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-23
 • Utdelningsdag: -
2018-04-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2017-10-20
Årsrapport
2017-10-20
Delårsrapport
2017-07-21
Delårsrapport
2017-04-21
Delårsrapport
2017-01-24
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-01-24
 • Utdelningsdag: -
2017-01-23
Bolagsstämma
2017-01-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
10 951 000
Immateriella anläggningstillgångar 988 000
Materiella anläggningstillgångar 7 991 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa anläggningstillgångar 8 980 000
Kassa och bank 1 199 000
Summa omsättningstillgångar 1 971 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 910 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 041 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Paul Storm o fam 10,55 10,55
Mats Budh o fam 4,85 4,85
Avanza Pension 3,82 3,82
Ragnar Krefting 2,21 2,21
Sören Hedberg 2,15 2,15
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-36,40
Balanslikviditet
11,41
Räntabilitet totalt kapital %
-34,32
Kassalikviditet
11,41
Ändring eget kapital %
129,56
Soliditet %
96,05
Ändring totalt kapital %
116,28
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-