Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,80 %
 • Utv. idag SEK
  -0,020 SEK
 • Köp
  1,030
 • Sälj
  1,090
 • Senast
  1,090
 • Högst
  1,185
 • Lägst
  1,000
 • Antal
  65 444
 • Tid
  14:36:02

Igrene

Igrene är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns idag inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med ett flertal experter inom arbetsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Mora.
VD
Mats Budh (tf)
Ordförande
Karl-Åke Johansson
Hemsida
http://www.ig...
Bransch
Energi
Börsvärde
29 116 341 SEK
Igrene
22 290 284 aktier
Totalt
26 230 938 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2021-01-22
Delårsrapport
2021-01-25
Bolagsstämma
2021-01-26
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-26
 • Utdelningsdag: -
2021-04-29
Delårsrapport
2021-07-19
Delårsrapport
2021-10-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-20
Årsrapport
2020-07-20
Delårsrapport
2020-04-20
Delårsrapport
2020-01-28
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-28
 • Utdelningsdag: -
2020-01-27
Bolagsstämma
2020-01-24
Delårsrapport
2019-10-24
Extra bolagsstämma
2019-10-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,78 -0,74 3,20 2,92 5,96
Abraxas Petroleum Corp 0,00 1 153,35 1 119,45 791,40 521,30
Adams Resources & Energy Inc 0,00 5,27 4,85 -7,00 -29,20
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 11,11 35,29 41,10 9,52
Aemetis Inc 0,00 27,07 46,71 437,24 346,00
Africa Energy Corp 0,00 1,79 18,95 50,00 96,55
Africa Energy Corp -1,23 -1,50 14,97 41,57 57,30
Africa Oil 0,00 -1,02 -1,02 -15,65 -19,83
Africa Oil -1,85 -4,00 -2,08 -16,52 -27,42
Akastor -3,80 -0,58 13,83 21,53 -27,65
Aker -1,70 -3,73 -1,70 -3,35 -17,36
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 5,04 5,04
Ragnar Krefting 3,09 3,09
Nordnet Pensionsförsäk... 2,58 2,58
Nordea Liv & Pension 2,27 2,27
Gåwert Wååg 1,87 1,87
Sverker Arnestrand 1,60 1,60
Peter Ryman 1,49 1,49
Mats Budh 1,42 1,42
Paul Storm 1,42 1,42
Lennart Håkansson 1,35 1,35
Datum för årsredovisning
2020-10-20
Räntetäckningsgrad
-3 324,06
Räntabilitet eget kapital %
-32,92
Balanslikviditet
80,28
Räntabilitet totalt kapital %
-28,11
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
31,34
Soliditet %
82,92
Ändring totalt kapital %
40,44
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-18 647,06
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-41 452,94
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-42 700,00
Andel utdelad vinst %
0,00