Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,60 %
 • Utv. idag SEK
  -0,003 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,496
 • Högst
  0,522
 • Lägst
  0,493
 • Antal
  30 715
 • Tid
  17:29:47

Igrene

Igrene är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med flertalet samarbetspartners inom affärsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Mora.
VD
Mats Budh (tf)
Ordförande
Karl-Åke Johansson
Hemsida
http://www.ig...
Bransch
Energi
Börsvärde
17 356 892 SEK
Igrene
34 783 352 aktier
Totalt
34 783 352 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2022-10-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-07-19
Delårsrapport
2022-04-19
Delårsrapport
2022-01-25
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-25
 • Utdelningsdag: -
2022-01-24
Bolagsstämma
2022-01-21
Delårsrapport
2021-10-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,58 1,53 -4,44 -1,94 -18,40
ABL Group 1,20 0,40 -8,96 1,20 29,59
Adams Resources & Energy Inc 0,00 5,49 3,04 -6,64 -8,34
Advantage Energy Ltd 3,73 10,75 -9,33 28,91 61,19
Aemetis Inc 2,12 1,46 -25,77 29,40 -68,18
Africa Energy Corp -2,90 3,08 -12,99 28,85 8,06
Africa Energy Corp 3,27 1,32 -15,03 30,98 22,83
Africa Oil Corp 5,86 17,32 3,83 30,92 43,39
Africa Oil Corp 3,38 14,64 7,74 33,90 72,28
Akastor -2,78 -2,21 -16,50 -2,21 39,77
Aker 2,90 4,83 -8,44 -1,96 0,62
Ägare Kapital % Röster %
Försäkrings AB Avanza... 3,60 3,60
Nordnet Pensionsförsäk... 3,50 3,50
Mats Budh med familj o... 3,10 3,10
Ragnar Krefting med bolag 2,90 2,90
Nordea Livförsäkring S... 2,20 2,20
Gåwert Wååg 2,00 2,00
Christian Hedin 1,30 1,30
Lennart Håkansson 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2022-07-19
Räntetäckningsgrad
-2 305,56
Räntabilitet eget kapital %
-19,03
Balanslikviditet
304,61
Räntabilitet totalt kapital %
-15,89
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
32,99
Soliditet %
83,53
Ändring totalt kapital %
3,65
Kapitalomsättningshast.
5,48
Bruttomarginal %
-246,29
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-290,21
Kundfordringar oms. hast.
20,56
Nettomarginal %
-290,21
Andel utdelad vinst %
-