Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,68 %
 • Utv. idag SEK
  +0,075 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,395
 • Högst
  1,420
 • Lägst
  1,285
 • Antal
  84 278
 • Tid
  17:29:37

Igrene

Igrene är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med flertalet samarbetspartners inom affärsområdet. Bolagets huvudkontor ligger i Mora.
VD
Mats Budh (tf)
Ordförande
Karl-Åke Johansson
Hemsida
http://www.ig...
Bransch
Energi
Börsvärde
29 731 970 SEK
Igrene
22 524 220 aktier
Totalt
22 524 220 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2021-10-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-07-19
Delårsrapport
2021-04-29
Delårsrapport
2021-01-26
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-26
 • Utdelningsdag: -
2021-01-25
Bolagsstämma
2021-01-22
Delårsrapport
2020-10-20
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 2,70 -0,51 1,06 25,53
Adams Resources & Energy Inc 1,60 0,32 5,29 16,46 42,48
Advantage Energy Ltd -2,64 -1,26 11,94 43,05 186,76
Aemetis Inc 0,83 -14,06 23,54 97,39 303,56
Africa Energy Corp 0,00 -4,62 6,90 26,53 -42,59
Africa Energy Corp 0,09 -4,02 9,90 30,83 -39,62
Africa Oil -1,44 1,49 24,24 66,67 111,34
Africa Oil -1,23 1,41 30,55 74,12 120,43
Akastor 0,00 -2,78 5,31 -2,30 -17,25
Aker 0,00 2,33 18,71 29,72 94,39
Aker BP 0,00 5,50 36,44 38,65 119,47
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 3,58 3,58
Nordnet Pensionsförsäk... 3,53 3,53
Ragnar Krefting 2,93 2,93
Nordea Liv & Pension 2,22 2,22
Mats Budh 2,18 2,18
Gåwert Wååg 1,97 1,97
Christian Hedin 1,33 1,33
Lennart Håkansson 1,33 1,33
Sverker Arnestrand 1,04 1,04
Mats Verner Wallin 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2021-04-29
Räntetäckningsgrad
-696 100,00
Räntabilitet eget kapital %
-37,15
Balanslikviditet
48,67
Räntabilitet totalt kapital %
-25,82
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-26,55
Soliditet %
69,50
Ändring totalt kapital %
0,21
Kapitalomsättningshast.
0,18
Bruttomarginal %
-5 659,18
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-14 206,12
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-14 208,16
Andel utdelad vinst %
-