Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -5,00 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,100 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,900
 • Högst
  2,00
 • Lägst
  1,900
 • Antal
  3 180
 • Tid
  17:29:36

Igrene

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

VD
Lars Svensson
Ordförande
Anders Rydberg
Hemsida
www.igrene.se
Bransch
-
Börsvärde
21 790 938 SEK
Igrene
10 895 469 aktier
Totalt
10 895 469 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2019-01-24
Delårsrapport
2019-01-28
Bolagsstämma
2019-01-29
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-28
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABI-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-08-30 - 2018-11-28
2018-10-22
Årsrapport
2018-10-12
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-12
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2018-08-27
 • Tidsperiod: 2018-08-30 - 2018-09-18
 • Likviddag: -
2018-08-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABI-TR
 • Noteringsperiod: 2018-08-30 - 2018-09-14
2018-08-27
Extra bolagsstämma
2018-07-20
Delårsrapport
2018-04-20
Delårsrapport
2018-01-23
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-23
 • Utdelningsdag: -
2018-01-22
Bolagsstämma
2018-01-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
23 682 000
Immateriella anläggningstillgångar 386 000
Materiella anläggningstillgångar 12 627 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 13 014 000
Kassa och bank 10 164 000
Summa omsättningstillgångar 10 669 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 749 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 934 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Mats Budh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,47 %
 • Röstandel: 3,47 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2017-12-31
 • Vem: Paul Storm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,55 %
 • Röstandel: 10,55 %
2017-12-31
 • Vem: Ragnar Krefting
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,68 %
 • Röstandel: 3,68 %
Ägare Kapital % Röster %
Paul Storm 10,55 10,55
Mats Budh 4,85 4,85
Ragnar Krefting 3,68 3,68
Avanza Pension 3,63 3,63
Sören Hedberg 2,14 2,14
Elisabet Hedberg 1,91 1,91
Nordnet Pensionsförsäk... 1,86 1,86
Alicja Budh 1,54 1,54
Annette Aspén 1,47 1,47
Sverker Arnestrand 1,45 1,45
Datum för årsredovisning
2018-08-31
Räntetäckningsgrad
-59,20
Räntabilitet eget kapital %
-46,67
Balanslikviditet
0,54
Räntabilitet totalt kapital %
-37,30
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
-37,84
Soliditet %
65,14
Ändring totalt kapital %
-8,34
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-25 651,52
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-26 084,85
Andel utdelad vinst %
-