Om bolaget (ABI)

Igrene

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,94 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,09 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,74
 • Högst
  4,78
 • Lägst
  4,50
 • Antal
  3 615
 • Tid
  17:29:51

Igrene

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

VD
Lars Svensson
Ordförande
Anders Rydberg
Hemsida
www.igrene.se
Bransch
-
Börsvärde
64 561 864 SEK
Igrene
13 884 272 aktier
Totalt
13 884 272 aktier
Introdatum
2014-08-22

Kommande händelser

2018-08-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2018-08-27
 • Tidsperiod: 2018-08-30 - 2018-09-18
 • Likviddag: -
2018-10-22
Årsrapport
2019-01-24
Delårsrapport
2019-04-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABI-TR
 • Noteringsperiod: 2018-08-30 - 2018-09-14
2018-08-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABI-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-08-30 - -
2018-08-27
Extra bolagsstämma
2018-07-20
Delårsrapport
2018-04-20
Delårsrapport
2018-01-23
Ordinarie utdelning Igrene
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-23
 • Utdelningsdag: -
2018-01-22
Bolagsstämma
2018-01-19
Delårsrapport
2017-10-20
Årsrapport
2017-10-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
23 682 000
Immateriella anläggningstillgångar 386 000
Materiella anläggningstillgångar 12 627 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 13 014 000
Kassa och bank 10 164 000
Summa omsättningstillgångar 10 669 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 22 749 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 934 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,47 %
 • Röstandel: 3,47 %
2017-12-31
 • Vem: Mats Budh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,85 %
 • Röstandel: 4,85 %
2017-12-31
 • Vem: Ragnar Krefting
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,68 %
 • Röstandel: 3,68 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2017-12-31
 • Vem: Paul Storm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,55 %
 • Röstandel: 10,55 %
Ägare Kapital % Röster %
Paul Storm 10,55 10,55
Mats Budh 4,85 4,85
Ragnar Krefting 3,68 3,68
Avanza Pension 3,63 3,63
Sören Hedberg 2,14 2,14
Elisabet Hedberg 1,91 1,91
Nordnet Pensionsförsäk... 1,86 1,86
Alicja Budh 1,54 1,54
Annette Aspén 1,47 1,47
Sverker Arnestrand 1,45 1,45
Datum för årsredovisning
2017-08-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-36,40
Balanslikviditet
11,43
Räntabilitet totalt kapital %
-34,33
Kassalikviditet
11,43
Ändring eget kapital %
129,56
Soliditet %
96,06
Ändring totalt kapital %
116,26
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-