Om bolaget (AQUA)

Aqualis

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,88 %
 • Utv. idag NOK
  +0,33 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,52
 • Högst
  4,52
 • Lägst
  4,15
 • Antal
  344 074
 • Tid
  16:25:21

Aqualis

VD
David Wells
Ordförande
Glen Ole Rødland
Hemsida
www.aqualis.no
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
191 165 440 NOK
Aqualis
42 293 239 aktier
Totalt
42 293 239 aktier
Introdatum
2014-08-13

Kommande händelser

2019-06-11
Bolagsstämma
2019-06-12
Ordinarie utdelning Aqualis
 • Utdelning/aktie: 0,10 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: -
2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Ordinarie utdelning Aqualis
 • Utdelning/aktie: 0,10 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-14
 • Utdelningsdag: -
2019-05-13
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
2018-06-28
Bonusutdelning Aqualis
 • Utdelning/aktie: 0,90 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-28
 • Utdelningsdag: 2018-07-09
2018-06-19
Listbyte
 • Värdepapper: Aqualis
 • Avnoteras från: Segment equity - OB Standard
 • Avnoteras: 2018-06-18
 • Noteras på: Segment equity - OB Match
 • Noteras: 2018-06-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-21
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,84 %
 • Röstandel: 5,84 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
A.P. Møller - Mærsk A 1,32 -2,28 -13,57 -12,58 -19,30
A.P. Møller - Mærsk B 1,58 -1,80 -13,99 -12,45 -18,53
ABB Ltd 0,69 1,16 -6,02 -3,07 -14,46
AF Gruppen 0,30 0,00 0,30 6,82 23,68
AKVA Group -2,67 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group -1,02 -6,92 8,64 31,76 158,28
Addtech B 1,90 5,72 19,91 36,87 38,72
Ages Industri B 2,19 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -1,23 -8,83 -56,28 -56,28 -85,65
Alfa Laval 1,10 1,34 -8,17 1,44 -8,68
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-