Om bolaget (CSEC)

C Security

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,029 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,371
 • Högst
  0,395
 • Lägst
  0,363
 • Antal
  115 450
 • Tid
  17:29:47

C Security Systems

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och marknadsförs under varumärket, C-Pod och är främst avsedd för fritidsbåtar.

VD
Magnus Söderberg
Ordförande
Robert Tejme
Hemsida
www.c-pod.com
Bransch
-
Börsvärde
16 845 361 SEK
C Security
45 405 288 aktier
Totalt
45 405 288 aktier
Introdatum
2014-08-01

Kommande händelser

2019-08-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning C Security
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CSEC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-14 - 2018-12-27
2018-11-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:2
 • Betalt/aktie: 0,23
 • Handlas utan rätt: 2018-11-09
 • Tidsperiod: 2018-11-14 - 2018-11-29
 • Likviddag: -
2018-11-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CSEC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-14 - 2018-11-27
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-08-28
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-08-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 777 000
Immateriella anläggningstillgångar 320 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 320 000
Kassa och bank 2 684 000
Summa omsättningstillgångar 3 458 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 252 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 478 000
Kortfristiga skulder 1 048 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,93 %
 • Röstandel: 2,93 %
2018-12-31
 • Vem: Magnus Söderberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,01 %
 • Röstandel: 3,01 %
2018-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,95 %
 • Röstandel: 19,95 %
2018-12-31
 • Vem: Robert Tejme
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,69 %
 • Röstandel: 15,69 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,36 %
 • Röstandel: 2,36 %
2018-06-30
 • Vem: Carl Aspenberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,52 %
 • Röstandel: 2,52 %
2018-06-30
 • Vem: Magnus Söderberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,39 %
 • Röstandel: 4,39 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 33,46 %
 • Röstandel: 33,46 %
2018-06-30
 • Vem: Robert Tejme
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,09 %
 • Röstandel: 15,09 %
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäk... 19,95 19,95
Robert Tejme 15,69 15,69
Magnus Söderberg 3,01 3,01
Avanza Pension 2,93 2,93
Magnus Söderberg 1,99 1,99
Mathias Karlsson 1,51 1,51
Carl Aspenberg 1,15 1,15
Mikael Larsson 0,96 0,96
Oskar Andersson Tradin... 0,81 0,81
Kristoffer Flyckt 0,71 0,71
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-161,20
Balanslikviditet
2,48
Räntabilitet totalt kapital %
-94,35
Kassalikviditet
2,17
Ändring eget kapital %
-7,13
Soliditet %
57,41
Ändring totalt kapital %
-3,58
Kapitalomsättningshast.
0,24
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,31
Rörelsemarginal %
-382,63
Kundfordringar oms. hast.
4,07
Nettomarginal %
-387,17
Andel utdelad vinst %
-