Om bolaget (AMAST PREF)

Amasten Fastighets Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,56 %
 • Utv. idag SEK
  -2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  353,00
 • Högst
  356,00
 • Lägst
  352,00
 • Antal
  798
 • Tid
  17:29:37

Amasten Fastighets

Amasten Fastighets är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter. Beståndet är huvudsakligen koncentrerat till medelstora städer i södra och norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Jan-Erik Höjvall
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://ir.am...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 986 262 467 SEK
Amasten Fastighets Pref
800 000 aktier
Amasten Fastighets
614 615 759 aktier
Totalt
615 587 959 aktier
Introdatum
2014-07-04

Kommande händelser

2020-11-12
Delårsrapport
2021-01-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-07
 • Utdelningsdag: 2021-01-13
2021-02-19
Årsrapport
2021-04-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-08
 • Utdelningsdag: 2021-04-14

Tidigare händelser

2020-10-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-08
 • Utdelningsdag: 2020-10-14
2020-08-28
Delårsrapport
2020-07-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-09
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-19
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: -
2020-05-18
Bolagsstämma
2020-05-08
Delårsrapport
2020-04-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-08
 • Utdelningsdag: 2020-04-16
2020-02-21
Årsrapport
2020-01-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2019-11-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,13 0,43 2,18 2,30 5,35
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,74 -0,73 0,37 -14,95 -82,18
AGNC Investment Corp -0,23 0,23 -3,32 0,68 -
AGNC Investment Corp -0,26 0,95 -4,52 1,25 -
AGNC Investment Corp -0,52 1,02 -2,47 1,46 -
AGNC Investment Corp 0,09 -0,09 -2,14 2,05 -
Acadia Realty Trust -0,50 -3,04 -9,52 -18,73 -66,29
Acrinova 0,54 -3,13 -2,11 -2,62 -11,43
Adapteo -2,80 -5,67 0,60 11,53 -25,82
Aedifica SA -1,36 -4,30 -15,17 -13,55 -15,89
Agat Ejendomme 0,93 -0,46 -4,82 -11,43 -38,87
Ägare Kapital % Röster %
ICA-Handlarnas Förbund... 40,10 40,10
Samhällsbyggnadsbolage... 11,00 11,00
Länsförsäkringar Fasti... 10,00 10,00
Eiendomsspar AS 6,30 6,30
Ålandsbanken i ägares... 4,70 4,70
Swedbank Försäkring 4,00 4,00
Helene Sundt AS 2,80 2,80
Handelsbanken Svenska,... 2,30 2,30
Verdipapirfond Odin Ej... 1,90 1,90
Expassum Invest 1,80 1,80
Datum för årsredovisning
2020-08-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,19
Balanslikviditet
13,58
Räntabilitet totalt kapital %
6,28
Kassalikviditet
13,58
Ändring eget kapital %
165,93
Soliditet %
42,49
Ändring totalt kapital %
125,17
Kapitalomsättningshast.
5,37
Bruttomarginal %
49,05
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
41,09
Kundfordringar oms. hast.
2,34
Nettomarginal %
117,08
Andel utdelad vinst %
-