Om bolaget (AMAST PREF)

Amasten Fastighets Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,85 %
 • Utv. idag SEK
  +3,00 SEK
 • Köp
  351,00
 • Sälj
  354,00
 • Senast
  354,00
 • Högst
  354,00
 • Lägst
  351,00
 • Antal
  607
 • Tid
  11:51:42

Amasten Fastighets

Amasten Fastighets är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter. Beståndet är huvudsakligen koncentrerat till medelstora städer i södra och norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Mikael Rånes
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://ir.am...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
6 786 240 920 SEK
Amasten Fastighets
663 877 290 aktier
Amasten Fastighets Pref
800 000 aktier
Totalt
681 349 490 aktier
Introdatum
2014-07-04

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-21
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-07-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-08
 • Utdelningsdag: 2021-07-14
2021-08-26
Delårsrapport
2021-10-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-07
 • Utdelningsdag: 2021-10-13
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-07
 • Utdelningsdag: 2022-02-13
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-07
Delårsrapport
2021-04-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-08
 • Utdelningsdag: 2021-04-14
2021-03-23
Extra bolagsstämma
2021-02-19
Årsrapport
2021-01-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-07
 • Utdelningsdag: 2021-01-13
2020-11-12
Delårsrapport
2020-10-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-08
 • Utdelningsdag: 2020-10-14
2020-08-28
Delårsrapport
2020-07-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-09
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-19
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: -
2020-05-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,72 -1,26 -2,14 10,63 49,42
AG Mortgage Investment Trust Inc 3,58 4,38 5,74 11,26 63,97
AGNC Investment Corp 1,12 0,56 1,97 3,64 18,23
Acadia Realty Trust 0,00 -2,11 5,24 15,89 106,80
Acres Commercial Realty Corp 0,99 1,23 3,66 - -
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -7,13 -7,67 - -
Acrinova A -2,19 -8,22 3,47 20,72 48,07
Acrinova B 0,82 -10,58 -5,77 - -
Adapteo 51,67 40,96 41,45 83,22 153,17
Aedifica SA 1,43 -2,21 2,03 -0,04 12,53
Agat Ejendomme 0,26 0,26 1,06 2,96 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
ICA-Handlarnas Förbund... 35,40 35,40
Samhällsbyggnadsbolage... 11,10 11,10
Länsförsäkringar Fondf... 8,90 8,90
Eiendomsspar AS 7,80 7,80
Apylonen Holding AB 6,70 6,70
Ålandsbanken i ägares... 3,80 3,80
Nordnet Pensionsförsäk... 2,60 2,60
Helene Sundt AS 2,50 2,50
Verdipapirfond Odin Ej... 2,20 2,20
Expassum Invest 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2021-02-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,29
Balanslikviditet
77,99
Räntabilitet totalt kapital %
5,96
Kassalikviditet
45,55
Ändring eget kapital %
70,16
Soliditet %
42,84
Ändring totalt kapital %
76,75
Kapitalomsättningshast.
4,13
Bruttomarginal %
52,85
Varulagrets oms. hast.
145,75
Rörelsemarginal %
44,44
Kundfordringar oms. hast.
14,28
Nettomarginal %
144,34
Andel utdelad vinst %
0,00