Om bolaget (PMED)

Peptonic Medical

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,49 %
 • Utv. idag SEK
  -0,01 SEK
 • Köp
  2,03
 • Sälj
  2,05
 • Senast
  2,03
 • Högst
  2,06
 • Lägst
  2,02
 • Antal
  50 289
 • Tid
  12:21:46

Peptonic Medical

Peptonic Medical är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Inom bolaget sker utveckling av hormonfria produkter för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromma.
VD
Johan Inborr
Ordförande
Hans von Celsing
Hemsida
http://www.pe...
Bransch
-
Börsvärde
259 341 744 SEK
Peptonic Medical
127 128 306 aktier
Totalt
127 128 306 aktier
Introdatum
2014-07-02

Kommande händelser

2020-02-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-08
Delårsrapport
2019-08-16
Delårsrapport
2019-05-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PMED-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-29 - 2019-08-02
2019-06-20
Ordinarie utdelning Peptonic Medical
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-20
 • Utdelningsdag: -
2019-06-19
Bolagsstämma
2019-05-24
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 0,83
 • Handlas utan rätt: 2019-05-24
 • Tidsperiod: 2019-05-29 - 2019-06-14
 • Likviddag: -
2019-05-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PMED-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-29 - 2019-06-12
2019-05-15
Delårsrapport
2019-02-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 7,22 7,22
Thord Wilkne 2,53 2,53
Vidarstiftelsen 2,36 2,36
Ramin Hossein Khatiri 2,18 2,18
Arne Ryberg 1,96 1,96
Nordnet Pensionsförsäk... 1,94 1,94
Dan Markusson 1,50 1,50
Kerstin Uvnäs Moberg 1,47 1,47
Henrik Hahn 1,39 1,39
Humard AB 1,32 1,32
Datum för årsredovisning
2019-11-08
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-22,00
Balanslikviditet
7,14
Räntabilitet totalt kapital %
-23,00
Kassalikviditet
6,91
Ändring eget kapital %
24,00
Soliditet %
96,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-10,00
Varulagrets oms. hast.
0,16
Rörelsemarginal %
-387,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-418,00
Andel utdelad vinst %
-