Om bolaget (CXENSE)

Cxense

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,30 %
 • Utv. idag NOK
  +0,12 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,34
 • Högst
  5,64
 • Lägst
  5,04
 • Antal
  21 550
 • Tid
  16:25:05

Cxense ASA

VD
Christian Printzell Halvorsen
Ordförande
Lars Bjørn Thoresen
Hemsida
www.cxense.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
114 560 829 NOK
Cxense
21 946 519 aktier
Totalt
21 946 519 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Cxense
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-03-06
Årsrapport
2019-02-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 141:100
 • Betalt/aktie: 7,00
 • Handlas utan rätt: 2019-02-08
 • Tidsperiod: 2019-02-12 - 2019-02-26
 • Likviddag: -
2019-02-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CXENSE-T
 • Noteringsperiod: 2019-02-12 - 2019-02-22
2019-02-07
Extra bolagsstämma
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
2018-08-16
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,35 %
 • Röstandel: 2,35 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-