Om bolaget (CXENSE)

Cxense

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  6,46
 • Högst
  6,46
 • Lägst
  5,80
 • Antal
  13 111
 • Tid
  16:25:06

Cxense

Cxense är ett norskt IT-bolag som idag levererar realtidsanalys av användardata, datahantering, plattformar och personaliserings- och marknadsföringsteknik. Kunderna återfinns inom en rad olika branscher, främst inom media, marknadsföring och e-handelsbranschen. Tjänsterna är ämnade att användas som förbättringar i kundernas verksamhet, med fokus på effektivitet och lönsamhet. Bolaget etablerades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Oslo.
VD
Christian Printzell Halvorsen
Ordförande
Lars Thoresen
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Teknik
Börsvärde
141 774 512 NOK
Cxense
21 946 519 aktier
Totalt
21 946 519 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Cxense
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-03-06
Årsrapport
2019-02-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 141:100
 • Betalt/aktie: 7,00
 • Handlas utan rätt: 2019-02-08
 • Tidsperiod: 2019-02-12 - 2019-02-26
 • Likviddag: -
2019-02-12
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CXENSE-T
 • Noteringsperiod: 2019-02-12 - 2019-02-22
2019-02-07
Extra bolagsstämma
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: DNB Asset Management AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,35 %
 • Röstandel: 2,35 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,49 1,67 0,86 -3,33 1,46
24SevenOffice 6,21 5,18 -4,41 11,68 153,91
5th Planet Games 1,88 -4,41 -3,34 -3,56 -68,55
Absolicon 2,57 5,59 15,81 152,82 15,81
Acconeer 0,25 0,75 6,43 -8,18 -9,82
Acosense 1,72 -14,49 -14,49 -46,36 -73,66
Addnode Group B 1,71 7,97 0,34 7,19 47,52
Adevinta ser. A -0,87 -3,39 -3,39 5,55 -
Adevinta ser. B 0,00 -3,52 -3,42 7,74 -
Admicom Oyj -0,21 0,42 13,74 30,79 212,70
Advenica AB 5,46 -19,52 8,26 7,94 -64,02
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-15
Räntetäckningsgrad
-14,65
Räntabilitet eget kapital %
-0,61
Balanslikviditet
2,21
Räntabilitet totalt kapital %
-0,37
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,04
Soliditet %
0,64
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
0,79
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-0,62
Kundfordringar oms. hast.
0,10
Nettomarginal %
-0,58
Andel utdelad vinst %
-