Om bolaget (PDM)

Palladium One Mining Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,210
 • Sälj
  0,215
 • Senast
  0,210
 • Högst
  0,218
 • Lägst
  0,210
 • Antal
  236 800
 • Tid
  21:20:39

Palladium One Mining

Palladium One Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av nickel och koppar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar.
VD
Derrick Weyrauch
Ordförande
Derrick Weyrauch
Hemsida
https://www.p...
Bransch
-
Börsvärde
50 659 633 CAD
Palladium One Mining Inc
241 236 352 aktier
Totalt
241 236 352 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-07
Bolagsstämma
2021-04-27
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-72,97
Balanslikviditet
771,72
Räntabilitet totalt kapital %
-63,61
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
80,98
Soliditet %
87,17
Ändring totalt kapital %
95,90
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-