Om bolaget (AKR)

Acadia Realty Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,83 %
 • Utv. idag USD
  +0,41 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  29,00
 • Senast
  22,84
 • Högst
  22,84
 • Lägst
  22,27
 • Antal
  464 632
 • Tid
  22:00:05

Acadia Realty Trust

Acadia Realty Trust är ett fastighetsinvesteringsbolag. Fonden är specialiserad på förvärv, utveckling, ombyggnad och drift av köpcentra som förankras av dagligvaru- och detaljhandel. Dessa köpcentra ligger företrädesvis i premiumlägen i storstäder i USA. Bolaget tillhandahåller även fastighetsservice. Acadia grundades 1964 och har sitt huvudkontor i Rye, New York.
VD
Kenneth F. Bernstein
Ordförande
Kenneth F. Bernstein
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 983 573 700 USD
Acadia Realty Trust
88 433 959 aktier
Totalt
88 433 959 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Acadia Realty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Acadia Realty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-04-30
Delårsrapport
2021-03-30
Ordinarie utdelning Acadia Realty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-22
Årsrapport
2020-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,56 3,28 0,05 1,63 26,24
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,24 0,16 17,62 236,51 357,41
AGNC Investment Corp -0,44 -0,04 -1,68 0,40 13,52
AGNC Investment Corp -0,90 -1,64 -4,76 -1,25 9,95
AGNC Investment Corp -0,24 0,16 -2,35 -0,90 11,02
Acres Commercial Realty Corp -0,81 0,47 -0,16 2,72 -
Acres Commercial Realty Corp -0,51 -1,26 -1,01 -1,45 -
Acrinova A 0,00 -5,49 -9,15 1,57 35,79
Acrinova B 0,00 -2,13 0,00 4,07 -
Aedifica NV 0,24 2,22 0,00 -2,40 29,85
Agat Ejendomme -1,37 0,47 -7,30 2,37 1,89
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,76
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-1,62
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,96
Soliditet %
36,65
Ändring totalt kapital %
-5,52
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-