Om bolaget (AKR)

Acadia Realty Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,14 %
 • Utv. idag USD
  +0,47 USD
 • Köp
  10,56
 • Sälj
  -
 • Senast
  15,42
 • Högst
  15,51
 • Lägst
  15,17
 • Antal
  504 181
 • Tid
  22:00:05

Acadia Realty Trust

Acadia Realty Trust är ett fastighetsinvesteringsbolag. Fonden är specialiserad på förvärv, utveckling, ombyggnad och drift av köpcentra som förankras av dagligvaru- och detaljhandel. Dessa köpcentra ligger företrädesvis i premiumlägen i storstäder i USA. Bolaget tillhandahåller även fastighetsservice. Acadia grundades 1964 och har sitt huvudkontor i Rye, New York.
VD
Kenneth F. Bernstein
Ordförande
Kenneth F. Bernstein
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 289 708 139 USD
Acadia Realty Trust
86 268 103 aktier
Totalt
86 268 103 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-07
Bolagsstämma
2020-03-30
Ordinarie utdelning Acadia Realty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,29 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-15
2019-12-30
Ordinarie utdelning Acadia Realty Trust
 • Utdelning/aktie: 0,29 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-30
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,25 -1,04 6,76 8,79 11,09
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,19 -3,97 22,38 23,27 -78,20
AGNC Investment Corp 1,01 2,74 6,26 1,28 -
AGNC Investment Corp 1,37 1,50 6,80 0,21 -
AGNC Investment Corp 0,21 1,55 7,29 0,43 -
AGNC Investment Corp 0,84 -0,26 10,45 12,20 -9,76
AGNC Investment Corp 0,38 0,38 5,63 0,81 -
Acrinova 0,00 1,08 5,06 7,47 -11,79
Adapteo -0,22 2,23 6,87 12,22 -16,13
Aedifica SA 1,68 -0,41 6,04 -3,40 -12,66
Agat Ejendomme 1,52 -1,47 0,50 -12,61 -37,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,48
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-0,41
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-4,37
Soliditet %
34,18
Ändring totalt kapital %
-1,80
Kapitalomsättningshast.
6,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-13,73
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-6,72
Andel utdelad vinst %
-