Om bolaget (PEB)

Pebblebrook Hotel Trust

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,45 %
 • Utv. idag USD
  -0,32 USD
 • Köp
  18,30
 • Sälj
  30,00
 • Senast
  21,81
 • Högst
  22,29
 • Lägst
  21,75
 • Antal
  1 272 644
 • Tid
  22:00:07

Pebblebrook Hotel Trust

Pebblebrook Hotel Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden förvärvar och investerar i hotellfastigheter i stora amerikanska städer med tonvikt på stora kustmarknader. Fonden har investeringar i ett flertal stater i USA. Fonden grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Bethesda, Maryland.
VD
Jon Bortz
Ordförande
Jon Bortz
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 907 555 759 USD
Pebblebrook Hotel Trust
131 385 258 aktier
Totalt
131 385 258 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Pebblebrook Hotel Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Pebblebrook Hotel Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-19
Bolagsstämma
2021-04-29
Delårsrapport
2021-03-30
Ordinarie utdelning Pebblebrook Hotel Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-23
Årsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning Pebblebrook Hotel Trust
 • Utdelning/aktie: 0,01 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-10-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,75 -4,07 4,44 9,79 337,55
AGNC Investment Corp -0,12 -0,55 -0,67 0,20 14,33
AGNC Investment Corp 1,15 1,23 -1,84 -0,19 13,47
Acadia Realty Trust -0,18 -1,01 11,14 6,88 130,00
Acres Commercial Realty Corp -0,04 0,23 0,31 2,27 -
Acres Commercial Realty Corp -0,19 0,00 -2,34 -4,34 -
Acrinova A -0,37 0,75 0,75 1,13 52,84
Acrinova B -0,89 -3,48 -4,72 -0,89 -
Aedifica NV 0,27 -1,13 1,34 -5,66 30,12
Agat Ejendomme -1,37 0,00 -4,85 3,85 4,35
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,49
Balanslikviditet
6 244,91
Räntabilitet totalt kapital %
-6,80
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-6,81
Soliditet %
53,20
Ändring totalt kapital %
-6,48
Kapitalomsättningshast.
6,55
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-77,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-103,75
Andel utdelad vinst %
-45,54