Om bolaget (PMT)

PennyMac Mortgage Investment Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  -1,27 %
 • Utv. idag USD
  -0,26 USD
 • Köp
  20,04
 • Sälj
  20,57
 • Senast
  20,16
 • Högst
  20,44
 • Lägst
  20,16
 • Antal
  507 029
 • Tid
  22:00:16

PennyMac Mortgage Investment Trust

PennyMac Mortgage Investment Trust är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. fungerar som ett specialiserat finansbolag. Fonden ger riskjusterade avkastningar till sina investerare på lång sikt, främst genom utdelning och i andra hand genom värdestegring. Fondens kunder finns i Kalifornien och grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Westlake Village, Kalifornien.
VD
David Spector
Ordförande
Stanford Kurland
Hemsida
https://penny...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 998 553 366 USD
PennyMac Mortgage Investment Trust
97 872 349 aktier
Totalt
97 872 349 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-14
Ordinarie utdelning PennyMac Mortgage Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,47 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-14
 • Utdelningsdag: 2021-07-29
2021-05-26
Bolagsstämma
2021-04-14
Ordinarie utdelning PennyMac Mortgage Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,47 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: 2021-04-29
2020-12-30
Ordinarie utdelning PennyMac Mortgage Investment Trust
 • Utdelning/aktie: 0,47 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,75 -4,07 4,44 9,79 337,55
AGNC Investment Corp -0,12 -0,55 -0,67 0,20 14,33
AGNC Investment Corp 1,15 1,23 -1,84 -0,19 13,47
Acadia Realty Trust -0,18 -1,01 11,14 6,88 130,00
Acres Commercial Realty Corp -0,04 0,23 0,31 2,27 -
Acres Commercial Realty Corp -0,19 0,00 -2,34 -4,34 -
Acrinova A -0,37 0,75 0,75 1,13 52,84
Acrinova B -0,89 -3,48 -4,72 -0,89 -
Aedifica NV 0,27 -1,13 1,34 -5,66 30,12
Agat Ejendomme -1,37 0,00 -4,85 3,85 4,35
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,69
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-6,29
Soliditet %
19,99
Ändring totalt kapital %
-2,37
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-