Om bolaget (BLICK)

Blick Global Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,37 %
 • Utv. idag SEK
  +0,014 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,604
 • Högst
  0,612
 • Lägst
  0,596
 • Antal
  75 114
 • Tid
  17:29:54

Blick Global Group

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Erik Ahlberg
Ordförande
Johannes Thomhave
Hemsida
https://blick...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
95 267 640 SEK
Blick Global Group
146 350 588 aktier
Totalt
161 470 577 aktier
Introdatum
2014-06-25

Kommande händelser

2020-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-09-21
Extra bolagsstämma
2020-07-20
Delårsrapport
2020-07-06
Ordinarie utdelning Blick Global Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-06
 • Utdelningsdag: -
2020-07-03
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport
2019-12-12
Extra bolagsstämma
2019-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
1-800-Flowers.Com Inc 1,52 -12,62 3,81 0,20 80,30
500.Com Ltd -0,68 1,38 -1,01 -21,02 -68,60
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,95 -1,98 6,76 0,72 -21,70
ACROUD 1,14 -1,48 -17,90 -20,83 -22,90
AaB 0,00 4,06 -31,09 -45,70 -54,70
Abercrombie & Fitch Co 1,60 1,73 9,12 55,77 -1,97
Accel Entertainment Inc -0,65 -2,97 1,70 22,11 -
Accor SA 4,16 5,43 5,34 6,26 -36,52
Acorn International Inc -0,19 0,44 39,12 21,33 16,07
Actic Group 2,68 21,82 4,28 -6,94 -39,09
Ägare Kapital % Röster %
Amor Pour Soheil 14,16 14,16
Vision Invest AB 9,47 9,47
Avanza Pension 4,48 4,48
Barego Holdings AB 4,44 4,44
Intelligento AB 3,96 3,96
Nicklas Westling 3,58 3,58
Henric Wiman 3,42 3,42
Günther & Wikberg 2,93 2,93
Nordnet Pensionsförsäk... 2,75 2,75
Armin Eftekhari 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-