Om bolaget (BACTI B)

Bactiguard Holding B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  191,20
 • Sälj
  192,40
 • Senast
  191,40
 • Högst
  194,80
 • Lägst
  186,00
 • Antal
  1 936
 • Tid
  10:31:12

Bactiguard Holding

Bactiguard Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och producerar infektionshämmande katetrar för urin, luft- och blodvägar. Produkterna består av ädelmetaller med tunt ytskikt som minskar risken för infektioner och långvariga bildningar av bakterier. Verksamheten drivs huvudsakligen inom Europa, Mellanöstern, Asien och Sydamerika. Huvudkontoret ligger i Tullinge.
VD
Cecilia Edström
Ordförande
Thomas von Koch
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
6 420 299 589 SEK
Bactiguard Holding B
29 543 885 aktier
Totalt
33 543 885 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2021-07-15
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-29
Ordinarie utdelning Bactiguard Holding B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: -
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-04-22
Delårsrapport
2021-02-04
Årsrapport
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
2020-05-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,47 0,54 0,65 12,84 47,55
10X Genomics Inc -1,08 -7,35 -7,52 -1,35 132,43
111 Inc 0,09 -8,51 -7,64 -7,28 58,38
1Life Healthcare Inc -1,69 -5,04 1,00 -26,16 76,16
22nd Century Group Inc -7,62 -15,61 8,70 33,33 366,82
2cureX 9,70 17,00 16,42 9,95 82,69
9 Meters Biopharma Inc 0,84 -0,83 8,11 -32,20 166,67
Abbott Laboratories 0,77 -2,13 -1,30 -4,48 30,07
Abbvie Inc 1,68 4,45 9,89 6,50 35,66
Abcam PLC -0,14 -0,71 6,62 -7,26 -
Abcellera Biologics Inc 5,07 2,44 1,55 -36,87 -
Ägare Kapital % Röster %
Christian Kinch med fa... 18,30 34,70
Thomas von Koch och bolag 17,80 34,50
NORDEA INVESTMENT FUNDS 10,20 4,90
Jan Ståhlberg 10,00 4,80
FJÄRDE AP FONDEN 9,80 4,80
Handelsbanken fonder AB 5,60 2,70
State Street Bank &... 2,90 1,40
UBS AG London Branch,... 2,70 1,30
Försäkringsaktiebolage... 2,50 1,20
Lancelot Avalon Master 1,90 0,90
Datum för årsredovisning
2021-04-22
Räntetäckningsgrad
-174,88
Räntabilitet eget kapital %
-8,55
Balanslikviditet
305,28
Räntabilitet totalt kapital %
-46,21
Kassalikviditet
210,67
Ändring eget kapital %
-6,30
Soliditet %
54,38
Ändring totalt kapital %
-8,64
Kapitalomsättningshast.
15,22
Bruttomarginal %
83,59
Varulagrets oms. hast.
34,17
Rörelsemarginal %
-30,56
Kundfordringar oms. hast.
50,44
Nettomarginal %
-303,60
Andel utdelad vinst %
-