Om bolaget (NGQ)

NGEx Resources

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,90 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  6,66
 • Sälj
  6,70
 • Senast
  6,70
 • Högst
  6,70
 • Lägst
  6,60
 • Antal
  37 838
 • Tid
  16:51:03

NGEx Res

NGEx är ett Kanadensiskt mineralexploateringsföretag, med projekt i Chile, Argentina och Kanada. Företaget fokuserar på de Sydamerikanska projekten som innehåller koppar- och guldfyndigheter. Dessa är the Josemaria, Los Helados, and Filo del Sol i Chile och Argentina. NGEx huvudnotering är Toronto Stock Exchange.

VD
Wojtek Wodziki
Ordförande
Lukas Lundin
Hemsida
www.ngexresou...
Bransch
Material
Börsvärde
1 513 362 811 SEK
NGEx Resources
24 710 407 aktier
Totalt
24 710 407 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2019-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-07
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning NGEx Resources
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-09
Delårsrapport
2018-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
120 484 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 66 751 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 983 000
Summa anläggningstillgångar 69 740 000
Kassa och bank 44 700 000
Summa omsättningstillgångar 50 744 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 59 422 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 819 000
Kortfristiga skulder 57 243 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,70 %
 • Röstandel: 34,70 %
2018-01-30
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: 16 300 000
 • Aktiekapital: 27,13 %
 • Röstandel: 27,13 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,98 -0,05 -0,13 -5,43 -9,46
Afarak Group Oyj 0,12 1,46 0,00 -3,81 -6,50
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,49 3,98 13,33 -9,33 -26,96
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,37 5,06 13,87 -8,28 -29,41
Archelon 1,87 10,10 10,10 -9,17 -44,39
Arctic Minerals 0,00 12,16 22,06 -4,82 5,06
Arctic Paper -0,80 -1,06 -7,46 -16,03 -24,85
Auriant Mining 10,04 3,40 27,44 15,13 28,04
Avocet Mining PLC 31,94 20,65 41,03 48,19 -59,30
Bayn Europe -7,55 -8,74 -11,25 -44,96 -71,02
aXichem A -1,48 -8,77 -15,91 -2,06 287,21
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-61,39
Balanslikviditet
0,89
Räntabilitet totalt kapital %
-42,46
Kassalikviditet
0,89
Ändring eget kapital %
-46,12
Soliditet %
49,32
Ändring totalt kapital %
-3,53
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-