Om bolaget (NGQ)

NGEx Resources

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  6,82
 • Sälj
  7,00
 • Senast
  6,80
 • Högst
  6,80
 • Lägst
  6,80
 • Antal
  1 050
 • Tid
  09:17:01

NGEx Res

NGEx är ett Kanadensiskt mineralexploateringsföretag, med projekt i Chile, Argentina och Kanada. Företaget fokuserar på de Sydamerikanska projekten som innehåller koppar- och guldfyndigheter. Dessa är the Josemaria, Los Helados, and Filo del Sol i Chile och Argentina. NGEx huvudnotering är Toronto Stock Exchange.

VD
Wojtek Wodziki
Ordförande
Lukas Lundin
Hemsida
www.ngexresou...
Bransch
Material
Börsvärde
1 538 711 840 SEK
NGEx Resources
23 879 207 aktier
Totalt
23 879 207 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2018-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-07
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning NGEx Resources
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-09
Delårsrapport
2018-02-21
Årsrapport
2017-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
128 295 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 43 515 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 608 000
Summa anläggningstillgångar 46 123 000
Kassa och bank 75 653 000
Summa omsättningstillgångar 82 172 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 113 290 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 5 513 000
Kortfristiga skulder 9 492 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-01-30
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: 16 300 000
 • Aktiekapital: 27,13 %
 • Röstandel: 27,13 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,04 -0,46 3,97 0,87 3,72
Afarak Group Oyj -0,64 -4,20 -5,65 -6,50 20,65
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 0,92 14,38 -0,79 10,90
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,48 -0,48 14,48 -1,76 1,02
Archelon 0,00 -7,59 -10,67 -14,10 -29,10
Arctic Minerals 5,60 8,81 49,25 37,36 145,10
Arctic Paper 0,00 1,02 -0,80 -4,62 7,24
Auriant Mining 0,00 0,00 5,75 4,82 -0,83
Avocet Mining PLC 2,76 15,06 9,16 -9,70 -57,43
Bayn Europe 0,00 4,25 4,51 -20,57 -58,30
aXichem 2,83 7,78 1,04 23,31 114,76
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-61,39
Balanslikviditet
0,89
Räntabilitet totalt kapital %
-42,46
Kassalikviditet
0,89
Ändring eget kapital %
-46,12
Soliditet %
49,32
Ändring totalt kapital %
-3,53
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-