Om bolaget (NGQ)

NGEx Resources

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,84 %
 • Utv. idag SEK
  -0,06 SEK
 • Köp
  7,12
 • Sälj
  7,18
 • Senast
  7,10
 • Högst
  7,10
 • Lägst
  7,08
 • Antal
  8 745
 • Tid
  11:45:18

NGEx Res

NGEx är ett Kanadensiskt mineralexploateringsföretag, med projekt i Chile, Argentina och Kanada. Företaget fokuserar på de Sydamerikanska projekten som innehåller koppar- och guldfyndigheter. Dessa är the Josemaria, Los Helados, and Filo del Sol i Chile och Argentina. NGEx huvudnotering är Toronto Stock Exchange.

VD
Wojtek Wodziki
Ordförande
Lukas Lundin
Hemsida
www.ngexresou...
Bransch
Material
Börsvärde
1 777 193 824 SEK
NGEx Resources
27 014 892 aktier
Totalt
27 014 892 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2019-06-19
Bolagsstämma
2019-06-19
Extra bolagsstämma
2019-08-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-07
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning NGEx Resources
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
120 484 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 66 751 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 983 000
Summa anläggningstillgångar 69 740 000
Kassa och bank 44 700 000
Summa omsättningstillgångar 50 744 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 59 422 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 819 000
Kortfristiga skulder 57 243 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,70 %
 • Röstandel: 34,70 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 0,85 -3,97 2,02 -1,34
Afarak Group Oyj -2,61 2,62 -0,84 4,05 -16,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,14 0,14 -5,10 -1,67 -20,38
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,30 0,31 -8,65 -2,96 -24,28
Archelon -6,25 -11,76 -24,05 -14,29 -60,00
Arctic Minerals 0,90 -3,43 -6,11 -14,97 -5,19
Arctic Paper -1,75 -3,45 0,00 -23,11 -35,38
Auriant Mining -0,88 -1,32 0,00 -14,77 -6,25
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -3,72 -24,51 -5,76
Bayn Europe 3,09 10,29 -1,64 165,49 248,84
aXichem A 0,25 13,44 10,16 -5,42 230,04
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-130,18
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-71,33
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
57,38
Soliditet %
58,96
Ändring totalt kapital %
31,65
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-