Om bolaget (OPTI)

OptiFreeze

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,30 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  17,80
 • Högst
  19,15
 • Lägst
  17,70
 • Antal
  9 510
 • Tid
  17:29:53

OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ) äger en patenterad teknik för att säkra smak, form och struktur av grönsaker, frukter, bär och örter genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Det finns även en metod för att förlänga hållbarheten av kylda produkter. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Företagets teknik tillåter cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter att absorbera naturliga anti-frysproteiner som bevarar smak, form och struktur.

VD
Eda Demir
Ordförande
Göran Hedbys
Hemsida
www.optifreez...
Bransch
-
Börsvärde
183 717 110 SEK
OptiFreeze
9 877 264 aktier
Totalt
9 877 264 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-29
Extra bolagsstämma
2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-12
Ordinarie utdelning OptiFreeze
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-05-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
23 375 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 191 000
Materiella anläggningstillgångar 2 162 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 361 000
Summa anläggningstillgångar 7 714 000
Kassa och bank 15 660 000
Summa omsättningstillgångar 15 660 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 21 924 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 451 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Arc Aroma Pure AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,27 %
 • Röstandel: 15,27 %
2018-09-30
 • Vem: Federico Gómez Galindo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 3,75 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,48 %
 • Röstandel: 6,48 %
2018-09-30
 • Vem: Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,62 %
 • Röstandel: 3,62 %
2018-09-30
 • Vem: Petr Dejmek
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 5,14 %
2018-06-30
 • Vem: Arc Aroma Pure AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,27 %
 • Röstandel: 15,27 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,35 %
 • Röstandel: 6,35 %
2018-06-30
 • Vem: Federico Gómez Galindo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 3,75 %
2018-06-30
 • Vem: Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,73 %
 • Röstandel: 3,73 %
2018-06-30
 • Vem: Petr Dejmek
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 5,14 %
Ägare Kapital % Röster %
Arc Aroma Pure AB 15,27 15,27
Avanza Pension 6,48 6,48
Petr Dejmek 5,14 5,14
Federico Gómez Galindo 3,75 3,75
Katarzyna Maria Dymek-... 3,62 3,62
Nordnet Pensionsförsäk... 3,10 3,10
Gunvald Berger 1,68 1,68
Leif Hagne 1,35 1,35
J.O. Möllerström Broth... 1,16 1,16
Saniye Bedir 1,16 1,16
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-36,97
Balanslikviditet
3,22
Räntabilitet totalt kapital %
-32,87
Kassalikviditet
3,22
Ändring eget kapital %
-31,20
Soliditet %
82,67
Ändring totalt kapital %
-21,95
Kapitalomsättningshast.
0,13
Bruttomarginal %
95,43
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-258,49
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-258,60
Andel utdelad vinst %
-