Om bolaget (OPTI)

OptiFreeze

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,25 SEK
 • Köp
  19,80
 • Sälj
  20,00
 • Senast
  19,75
 • Högst
  19,75
 • Lägst
  19,50
 • Antal
  3 419
 • Tid
  11:02:34

OptiFreeze

OptiFreeze innehar verksamhet inom livsmedelsindustrin. Bolaget har för närvarande utvecklat en patenterad teknik som gör att smaker i livsmedel säkerställs i nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Förutom smak är visionen att höja hållbarheten och på sikt minska den negativa miljöpåverkan i transporten. Utöver nedfrysning kan tekniken även användas för att torka örter. Bolaget etablerades 2011 och har sitt huvudkontor i Lund.
VD
Eda Demir Westman
Ordförande
Martin Linde
Hemsida
http://www.op...
Bransch
Industri
Börsvärde
221 199 600 SEK
OptiFreeze
9 877 264 aktier
Totalt
11 059 980 aktier
Introdatum
2014-06-19

Kommande händelser

2019-08-22
Extra bolagsstämma
2019-08-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning OptiFreeze
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,62 %
 • Röstandel: 3,62 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,48 %
 • Röstandel: 6,48 %
2018-09-30
 • Vem: Arc Aroma Pure AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,27 %
 • Röstandel: 15,27 %
2018-09-30
 • Vem: Federico Gómez Galindo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,75 %
 • Röstandel: 3,75 %
2018-09-30
 • Vem: Petr Dejmek
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,14 %
 • Röstandel: 5,14 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 0,05 -3,81 -2,81 -5,32
2020 Bulkers -6,00 4,17 -5,06 - -
3M Co 0,85 -1,19 -5,63 -2,02 -20,36
51job Inc 4,31 12,40 -9,11 0,71 1,05
A. O. Smith Corp 0,76 2,26 6,95 7,77 -20,47
A.P. Møller - Mærsk A 0,00 6,16 -2,21 -1,81 -16,63
A.P. Møller - Mærsk B -0,21 6,07 -1,97 -2,23 -17,69
AAR Corp 0,31 3,64 0,59 36,24 -5,99
Aalberts NV -0,15 -2,15 -1,93 11,00 -7,13
Aallon Group Oyj -0,94 0,00 0,00 0,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,36 9,04 5,18 3,60 -17,79
Ägare Kapital % Röster %
Arc Aroma Pure AB 15,27 15,27
Avanza Pension 6,54 6,54
Petr Dejmek 5,14 5,14
Federico Gómez Galindo 3,75 3,75
Katarzyna Maria Dymek-... 3,62 3,62
Nordnet Pensionsförsäk... 2,82 2,82
Gunvald Berger 1,71 1,71
J.O. Möllerström Broth... 1,16 1,16
Ingegerd Sjöholm 1,03 1,03
Greven Dental AB 0,66 0,66
Datum för årsredovisning
2019-05-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-51,00
Balanslikviditet
2,09
Räntabilitet totalt kapital %
-38,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-34,00
Soliditet %
75,00
Ändring totalt kapital %
-0,17
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
166,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-422,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-422,00
Andel utdelad vinst %
-