Om bolaget (SES)

Scandinavian Enviro Systems

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,71 %
 • Utv. idag SEK
  -0,0035 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,4870
 • Högst
  0,510
 • Lägst
  0,4340
 • Antal
  34 495 306
 • Tid
  17:29:58

Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems har en patenterad teknik för utvinningen utav kimrök, olja, stål och gas genom återvinning av uttjänta däck. De utvunna materialen säljs till industrin och återanvänds i nya produkter. Bolaget driver egen demonstrations- och återvinningsanläggning i Åsensbruk, Dalsland, och säljer nyckelfärdiga anläggningar på en världsmarknad. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg.
VD
Thomas Sörensson
Ordförande
Alf Blomqvist
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Industri
Börsvärde
168 364 009 SEK
Scandinavian Enviro Systems
343 249 764 aktier
Totalt
343 249 764 aktier
Introdatum
2014-06-18

Kommande händelser

2019-03-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-03-01 - 2019-09-11
2019-11-21
Delårsrapport
2020-02-28
Årsrapport
2020-05-14
Bolagsstämma
2020-05-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Scandinavian Enviro Systems
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - 2019-02-05
2019-01-31
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2019-01-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-29
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2018-11-29
 • Tidsperiod: 2018-12-04 - 2018-12-18
 • Likviddag: -
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-UR
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - 2018-12-14
2018-11-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
2020 Bulkers 1,31 -0,99 2,07 - -
3M Co -3,06 -4,27 -10,36 -6,12 -24,03
51job Inc -1,66 -7,56 -20,24 -1,81 -6,34
A. O. Smith Corp -3,14 -3,37 0,31 2,25 -22,90
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 -2,19 -6,36 1,24 -21,47
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -2,20 -6,32 1,36 -21,91
AAR Corp -2,99 -3,54 -3,24 32,66 -11,09
Aalberts NV -0,82 -0,41 -8,54 12,35 -6,86
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 25,00 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 -0,06 2,70 1,49 -18,26
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 7,20 7,20
Nordnet Pensionsförsäk... 4,60 4,60
Swedbank Försäkring 3,50 3,50
Pegroco Venture AB 2,50 2,50
Veolia Recycling Solut... 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2019-05-09
Räntetäckningsgrad
-14,32
Räntabilitet eget kapital %
-25,00
Balanslikviditet
4,25
Räntabilitet totalt kapital %
-24,00
Kassalikviditet
4,22
Ändring eget kapital %
42,00
Soliditet %
89,00
Ändring totalt kapital %
0,27
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
-987,00
Varulagrets oms. hast.
0,32
Rörelsemarginal %
-3 511,00
Kundfordringar oms. hast.
0,05
Nettomarginal %
-3 749,00
Andel utdelad vinst %
-