Om bolaget (SES)

Scandinavian Enviro Systems

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,19 %
 • Utv. idag SEK
  +0,0045 SEK
 • Köp
  0,3750
 • Sälj
  0,3815
 • Senast
  0,3815
 • Högst
  0,3815
 • Lägst
  0,3750
 • Antal
  92 682
 • Tid
  09:16:19

Scandinavian Enviro

Enviro har utvecklat en patenterad teknologi för återvinning av uttjänta däck, ur vilka värdefulla de värdefulla resurserna kimrök, olja, stål och gas återvinns. Enviros huvudsakliga affärsmodell är att utveckla, bygga, äga, sälja och driva anläggningar, med fokus på återvinning av kimrök, vilken står för upp till 80 procent av det totala kommersiella värdet från en återvinningsanläggning. Den återvunna kimröken har en kvalitetsnivå som gör att den kan användas i nya produkter och då ersätta fossila resurser. Producerad olja och stål säljs kommersiellt medan gasen och en mindre del av oljan används som intern energikälla. Bolaget driver genom sitt dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB en kommersiell återvinningsanläggning. Enviro grundades år 2001.

VD
Thomas Sörensson
Ordförande
Alf Blomqvist (tf)
Hemsida
www.envirosys...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
129 405 161 SEK
Scandinavian Enviro Systems
343 249 764 aktier
Totalt
343 249 764 aktier
Introdatum
2014-06-18

Kommande händelser

2019-03-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-TO2
 • Noteringsperiod: 2019-03-01 - 2019-09-11

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Scandinavian Enviro Systems
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - 2019-02-05
2019-01-31
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2019-01-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-29
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2018-11-29
 • Tidsperiod: 2018-12-04 - 2018-12-18
 • Likviddag: -
2018-12-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SES-UR
 • Noteringsperiod: 2018-12-04 - 2018-12-14
2018-11-27
Extra bolagsstämma
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
140 290 000
Immateriella anläggningstillgångar 56 865 000
Materiella anläggningstillgångar 70 716 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 127 582 000
Kassa och bank 9 466 000
Summa omsättningstillgångar 12 708 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 113 171 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 7 056 000
Kortfristiga skulder 20 063 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,55 -0,55 -6,44 0,23 -0,43
A.P. Møller - Mærsk A -0,81 -5,90 -18,96 -19,01 -24,64
A.P. Møller - Mærsk B -0,94 -6,36 -19,85 -19,27 -25,04
ABB Ltd 0,75 -0,80 -7,26 -3,60 -12,49
AF Gruppen -0,61 -1,22 4,18 6,23 19,56
AKVA Group 0,00 -2,67 7,67 7,35 -0,54
Absolent Group 1,00 2,28 10,41 35,23 165,13
Addtech B 0,19 -1,52 12,61 31,61 35,89
Ages Industri B 0,00 -0,73 -11,69 5,59 -27,19
Alelion Energy Systems 2,77 3,09 -55,35 -47,98 -87,10
Alfa Laval 0,78 -1,72 -6,51 1,73 -7,89
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 7,18 7,18
Nordnet Pensionsförsäk... 4,56 4,56
Swedbank Försäkring AB 3,54 3,54
Pegroco Holding AB 2,52 2,52
Veolia Recycling Solut... 1,87 1,87
Lennart Persson 1,85 1,85
Signera Holding AB (in... 1,50 1,50
Stig-Arne Blom 0,98 0,98
Håfreström Företagspar... 0,96 0,96
Järngrinden 0,81 0,81
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-28,61
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
-23,56
Kassalikviditet
1,18
Ändring eget kapital %
39,61
Soliditet %
83,62
Ändring totalt kapital %
34,69
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-2 477,49
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-2 662,05
Andel utdelad vinst %
-