Om bolaget (BESQ)

Besqab

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,65 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  92,40
 • Högst
  92,40
 • Lägst
  91,00
 • Antal
  3 036
 • Tid
  17:29:59

Besqab

Besqabs verksamhet är fokuserad till projektutveckling av bostäder. De har byggt fler än 5 000 bostäder. Företaget har tre affärsområden.

 • Projektutveckling Bostad: Förvärv av mark, exploateringsfastigheter, planarbete, projektering, produktion samt försäljning av bostadsrätter och äganderätter. Bostäderna finns i Stockholms och Uppsala län.
 • Construction Management: Projektledning inom bygg med totalansvar inom projekten.
 • Fastighetsutveckling: Verksamhet i egna fastigheter främst inom vård och omsorg.
VD
Anette Frumerie
Ordförande
Olle Nordström
Hemsida
www.besqab.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
1 424 261 302 SEK
Besqab
15 514 829 aktier
Totalt
15 514 829 aktier
Introdatum
2014-06-12

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-05-03
Ordinarie utdelning Besqab
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 799 129 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 4 016 000
Finansiella anläggningstillgångar 82 676 000
Summa anläggningstillgångar 86 692 000
Kassa och bank 483 935 000
Summa omsättningstillgångar 1 712 437 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 292 305 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 6 657 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 500 167 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Nordström (in... 35,60 35,60
STIFTELSEN OLLE ENGQVIST 8,70 8,70
Gustaf Douglas (inkl b... 7,00 7,00
FJÄRDE AP-FONDEN 6,70 6,70
Sven Jemsten (inkl bolag) 5,30 5,30
Carl Wale med familj 3,70 3,70
Lars Öberg (inkl bolag... 2,70 3,70
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 2,30 2,30
Kristian Wale med familj 2,10 2,10
Euroclear Bank S.A/N.V... 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
113,46
Räntabilitet eget kapital %
9,34
Balanslikviditet
2,63
Räntabilitet totalt kapital %
7,70
Kassalikviditet
2,63
Ändring eget kapital %
1,40
Soliditet %
64,48
Ändring totalt kapital %
12,96
Kapitalomsättningshast.
0,68
Bruttomarginal %
19,40
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
11,17
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,26
Andel utdelad vinst %
31,92