Om bolaget (AKEL PREF)

Akelius Residential Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,45 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,50 SEK
 • Köp
  334,50
 • Sälj
  336,00
 • Senast
  334,50
 • Högst
  334,50
 • Lägst
  334,50
 • Antal
  4 000
 • Tid
  09:00:02

Akelius Residential

Akelius Residential Properties köper, utvecklar, uppgraderar och förvaltar bostadsfastigheter. Fastighetsbeståndetkoncentreras till större städer. Per sista september 2015 ägde bolaget knappt 50 000 lägenheter. 80% av beståndet är beläget i Berlin, London, Paris, New York och Stockholm.

VD
Pål Ahlsén
Ordförande
Leif Norburg
Hemsida
www.akelius.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
0
Akelius Residential Pref
18 835 606 aktier
Totalt
18 835 606 aktier
Introdatum
2014-06-05

Kommande händelser

2018-02-05
Årsrapport
2018-02-05
Ordinarie utdelning Akelius Residential Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-05
 • Utdelningsdag: 2018-02-09

Tidigare händelser

2017-11-02
Ordinarie utdelning Akelius Residential Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-02
 • Utdelningsdag: 2017-11-08
2017-10-23
Delårsrapport
2017-08-03
Ordinarie utdelning Akelius Residential Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-08-03
 • Utdelningsdag: 2017-08-09
2017-08-07
Delårsrapport
2017-05-04
Ordinarie utdelning Akelius Residential Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-04
 • Utdelningsdag: 2017-05-10
2017-04-28
Delårsrapport
2017-04-11
Bolagsstämma
2017-02-02
Ordinarie utdelning Akelius Residential Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-02-02
 • Utdelningsdag: 2017-02-08
2017-02-06
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
88 438 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 49 000 000
Materiella anläggningstillgångar 84 673 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 15 000 000
Summa anläggningstillgångar 84 737 000 000
Kassa och bank 137 000 000
Summa omsättningstillgångar 3 701 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 38 745 000 000
Minoritetsintressen 2 192 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 38 030 000 000
Kortfristiga skulder 9 471 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,31 -0,14 0,76 -1,02 7,39
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 -0,38 -2,06 3,97
A Group of Retail Assets B 0,00 -3,74 -4,63 -8,44 -19,22
ABG Sundal Collier Holding 0,00 0,99 4,42 6,41 16,95
ALM Equity 0,00 -5,59 -5,32 -9,14 -28,69
Admiral Capital B 0,00 -0,58 2,41 0,00 -2,86
Aega 0,00 -8,54 12,35 -16,51 -68,62
Aker -0,11 1,74 18,70 36,02 26,59
Aktia Bank Abp A 0,21 -1,05 1,73 -0,32 -9,19
Aktia Bank Abp R 0,00 -0,92 4,35 -1,82 -28,05
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 -1,44 -1,44 -0,58 3,01
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-