Om bolaget (QBNK)

QBank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,33 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  11,60
 • Högst
  11,60
 • Lägst
  11,60
 • Antal
  500
 • Tid
  17:29:47

QBNK Holding

QBank är en molnbaserad mediabank som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation. Qbank är specialiserad på lösningar som effektiviserar arbetet med kommunikation genom smartare hantering och integration av digitala filer och information över internet. QBank fungerar också som publiceringsmotor av bilder och filmer till de sociala mediekanalerna Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Flickr, Scribd m.fl.

VD
Jonas Bergh
Ordförande
Mats Persson
Hemsida
www.qbank.se
Bransch
-
Börsvärde
82 200 000 SEK
QBank
6 850 000 aktier
Totalt
6 850 000 aktier
Introdatum
2014-06-02

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning QBank
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
16 495 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 802 000
Materiella anläggningstillgångar 67 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 659 000
Summa anläggningstillgångar 6 527 000
Kassa och bank 932 000
Summa omsättningstillgångar 9 968 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 954 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 118 000
Kortfristiga skulder 10 422 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Cormac Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,22 %
 • Röstandel: 7,22 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Grevelius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,19 %
 • Röstandel: 16,19 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,59 %
 • Röstandel: 11,59 %
2018-06-30
 • Vem: Ludvig Thureson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,56 %
 • Röstandel: 4,56 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,69 %
 • Röstandel: 9,69 %
Ägare Kapital % Röster %
Fredrik Grevelius 16,19 16,19
Avanza Pension 11,59 11,59
Nordnet Pensionsförsäk... 9,69 9,69
Cormac Invest AB 7,22 7,22
Ludvig Thureson 4,56 4,56
Carl Petruson 3,92 3,92
Sven Grevelius 3,65 3,65
Fredrik Törgren 3,54 3,54
Jonas Bergh 3,28 3,28
Mats Persson 2,17 2,17
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,30
Räntabilitet eget kapital %
12,50
Balanslikviditet
1,24
Räntabilitet totalt kapital %
3,71
Kassalikviditet
1,24
Ändring eget kapital %
34,48
Soliditet %
46,34
Ändring totalt kapital %
-12,84
Kapitalomsättningshast.
1,67
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
2,18
Kundfordringar oms. hast.
4,22
Nettomarginal %
2,82
Andel utdelad vinst %
0,00