Om bolaget (INC.UN)

Income Financial Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  -0,12 %
 • Utv. idag CAD
  -0,02 CAD
 • Köp
  15,90
 • Sälj
  16,25
 • Senast
  16,25
 • Högst
  16,59
 • Lägst
  15,96
 • Antal
  9 864
 • Tid
  22:00:00

Income Financial Trust

Income Financial Trust är ett kanadensiskt så kallat investeringsförtroende. Inom koncernen bedrivs huvudsakligen fondverksamhet där bolaget investerar och förvaltar över ett flertal bolag i olika tillväxtfaser, huvudsakligen verksamma inom finans- och IT-branschen. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna består av privata aktörer samt större institut.
VD
S. Wayne Finch
Ordförande
S. Wayne Finch
Hemsida
https://www.q...
Bransch
-
Börsvärde
37 625 513 CAD
Income Financial Trust
2 312 570 aktier
Totalt
2 312 570 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,13367 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-10

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,14125 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-08-30
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,14667 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-10
2021-07-29
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,13183 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-10
2021-06-29
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,11317 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-09
2021-05-28
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,09817 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-10
2021-04-29
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,09467 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-10
2021-03-30
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,08375 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-09
2021-02-25
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,07425 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-10
2021-01-28
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,06492 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-10
2020-12-30
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,0625 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-08
2020-11-27
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,05458 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-10
2020-10-29
Ordinarie utdelning Income Financial Trust
 • Utdelning/aktie: 0,05533 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
122,41
Andel utdelad vinst %
-112,90