Om bolaget (CLAV)

Clavister Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,69 %
 • Utv. idag SEK
  +0,28 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,86
 • Högst
  7,86
 • Lägst
  7,30
 • Antal
  104 111
 • Tid
  17:29:52

Clavister Holding

Clavister erbjuder virtuella IT-säkerhetslösningar. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför nätverkslösningar för medelstora kunder företrädesvis inom telekomsektorn, men kunderna återfinns inom varierande branscher på global nivå. Exempel på produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller innefattar brandväggar, backup, VPN och Gateway lösningar, samt övriga mobila - och fasta lösningar. Utöver erbjuds utbildningar inom området. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik.
VD
John Vestberg
Ordförande
Viktor Kovacs
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Teknik
Börsvärde
194 713 508 SEK
Clavister Holding
25 659 550 aktier
Totalt
25 687 798 aktier
Introdatum
2014-05-21

Kommande händelser

2020-10-28
Delårsrapport
2021-02-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-22
Extra bolagsstämma
2020-08-27
Delårsrapport
2020-05-20
Ordinarie utdelning Clavister Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-20
 • Utdelningsdag: -
2020-05-19
Bolagsstämma
2020-05-06
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2019-11-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
01 Communique Laboratory Inc 1,32 -2,53 71,11 92,50 413,33
1911 Gold Corp 1,85 -16,67 -19,12 -12,70 111,54
21Vianet Group Inc -3,36 -0,75 17,06 7,76 198,13
24SevenOffice -1,50 3,14 9,44 27,92 138,07
3D Systems Corp -6,93 13,31 62,29 12,81 -11,55
48North Cannabis Corp -2,94 6,45 -8,33 -23,26 -72,95
8x8 Inc -0,12 1,14 12,00 0,96 -11,81
9F Inc -4,14 54,32 69,51 -30,15 -88,04
A10 Networks Inc 0,00 -2,18 5,75 -3,76 10,82
AAC Clyde Space 1,93 -4,60 2,83 -12,37 -38,84
Ägare Kapital % Röster %
HSBC Trinkhaus and Bur... 11,10 11,10
Försäkringsbolaget, Av... 8,30 8,30
Forsell, Tommy 6,80 6,80
Goldman Sachs Internat... 5,70 5,70
RGG-ADM Gruppen 4,30 4,30
Pension, Futur 4,10 4,10
RBC Investor Services... 3,10 3,10
Fondita 2000+ 2,90 2,90
Stenberg, Vidar 2,20 2,20
CLEARSTREAM BANKING S.... 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2020-08-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
56,11
Balanslikviditet
66,45
Räntabilitet totalt kapital %
-38,44
Kassalikviditet
62,65
Ändring eget kapital %
-414,15
Soliditet %
-48,74
Ändring totalt kapital %
-22,53
Kapitalomsättningshast.
42,02
Bruttomarginal %
85,53
Varulagrets oms. hast.
5,28
Rörelsemarginal %
-65,08
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-91,46
Andel utdelad vinst %
-