Om bolaget (CERS)

Cerus Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  6,63
 • Sälj
  6,77
 • Senast
  6,76
 • Högst
  6,90
 • Lägst
  6,63
 • Antal
  1 260 240
 • Tid
  22:00:30

Cerus

Cerus utvecklar system som är utformade för att förbättra säkerheten vid blodtransfusioner. Bolagets system inaktiverar patogener i blodkomponenter och inaktiverar vita blodkroppar, vilka är orsaken till en mängd olika negativa transfusionsreaktioner. Cerus plattformsteknik förhindrar virus-, bakterie- och cellreplikation. Företaget grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
William 'Obi' M. Greenman
Ordförande
Dan Swisher
Hemsida
http://www.ce...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 108 557 561 USD
Cerus Corp
163 987 805 aktier
Totalt
163 987 805 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-03
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,35 2,79 -0,71 17,58 5,09
10X Genomics Inc 2,26 4,26 9,04 45,15 -
111 Inc 0,79 -3,77 -8,86 -4,92 18,81
1Life Healthcare Inc 3,21 19,98 16,55 90,60 -
22nd Century Group Inc -2,38 -6,94 -7,41 6,81 -62,30
2cureX -8,02 18,18 48,29 39,29 24,60
9 Meters Biopharma Inc -11,37 14,51 -2,66 - -
ABIOMED Inc 3,38 10,15 5,59 75,75 0,91
Abbott Laboratories 0,65 3,99 2,66 11,48 7,95
Abbvie Inc -0,25 2,87 5,37 30,77 35,60
Abeona Therapeutics Inc 0,00 1,79 -2,06 25,00 -37,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-58,32
Balanslikviditet
395,48
Räntabilitet totalt kapital %
-31,88
Kassalikviditet
347,39
Ändring eget kapital %
61,74
Soliditet %
52,19
Ändring totalt kapital %
22,42
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-