• Vi saknar just nu kursuppdateringar för de europeiska marknaderna utanför norden. Felsökning pågår.

Om bolaget (AOI)

Africa Oil

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  1,13
 • Sälj
  1,14
 • Senast
  1,13
 • Högst
  1,13
 • Lägst
  1,12
 • Antal
  97 888
 • Tid
  21:59:58

Africa Oil

Africa Oil Corporation är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Bolaget driver huvudsakligen sin verksamhet i Kenya och Etiopien med omfattande projekteringsprojekt. Målet är att effektivt utvinna naturresurser på ett sätt som både är hållbart och gynnsamt för bolagets aktieägare. Huvudkontoret ligger i Vancouver, Kanada.
VD
Keith C. Hill
Ordförande
John Craig
Hemsida
http://www.af...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 002 966 489 SEK
Africa Oil
350 203 849 aktier
Totalt
471 214 419 aktier
Introdatum
2010-09-30

Kommande händelser

2019-11-13
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-14
Delårsrapport
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning Africa Oil
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-18
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-22
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-03-11
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,04 2,92 -0,77 1,20 7,58
ADS Crude Carriers 2,11 21,85 39,42 40,78 41,46
AKITA Drilling Ltd 0,00 9,84 -18,79 -44,86 -75,41
Abraxas Petroleum Corp 0,05 -1,17 -30,58 -63,05 -83,04
Advantage Oil & Gas Ltd 2,13 1,05 -6,80 11,63 -41,28
Africa Energy Corp 2,04 2,04 -5,66 8,70 38,89
Africa Energy Corp -0,54 -1,17 -5,11 10,99 48,64
Akastor -2,82 -6,31 -16,67 -15,94 -39,76
Aker -1,28 2,53 -7,37 -12,05 -30,81
Aker BP -2,76 1,42 -3,03 -8,19 -20,35
Aker Solutions -1,26 1,63 -14,24 -23,63 -55,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-14
Räntetäckningsgrad
3,54
Räntabilitet eget kapital %
-1,00
Balanslikviditet
11,20
Räntabilitet totalt kapital %
-11,00
Kassalikviditet
11,20
Ändring eget kapital %
-1,00
Soliditet %
97,00
Ändring totalt kapital %
-0,01
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-