Om bolaget (MODI)

Motion Display

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,85 %
 • Utv. idag SEK
  -0,16 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,46
 • Högst
  5,70
 • Lägst
  5,46
 • Antal
  1 050
 • Tid
  17:29:43

Motion Display

Motion Display har utvecklat tunna och energisnåla blinkande displayer. Skyltens budskap, storlek, färg och form anpassas efter kundens önskemål. Motion Display har bl.a. genomfört testkampanjer och levererat displayer till ledande leverantörer så som Coca Cola, Adidas, Electrolux och Unilever.

VD
Anna Engholm
Ordförande
Erik Danielsson
Hemsida
www.motiondis...
Bransch
-
Börsvärde
58 422 159 SEK
Motion Display
10 395 402 aktier
Totalt
10 395 402 aktier
Introdatum
2014-05-05

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Motion Display
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-05-07
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
25 698 000
Immateriella anläggningstillgångar 7 798 000
Materiella anläggningstillgångar 573 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 000
Summa anläggningstillgångar 8 378 000
Kassa och bank 1 220 000
Summa omsättningstillgångar 17 320 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 8 157 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 250 000
Kortfristiga skulder 15 291 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Nordea Liv & Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,04 %
 • Röstandel: 16,04 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Lundmark
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,10 %
 • Röstandel: 8,10 %
2018-06-30
 • Vem: Magnus Lundberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,31 %
 • Röstandel: 5,31 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Danielsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,80 %
 • Röstandel: 16,80 %
2018-06-30
 • Vem: Fredrik Danielsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,15 %
 • Röstandel: 8,15 %
Ägare Kapital % Röster %
Erik Danielsson 16,80 16,80
Nordea Liv & Pension 16,04 16,04
Fredrik Danielsson 8,15 8,15
Anders Lundmark 8,10 8,10
Magnus Lundberg 5,31 5,31
Avanza Pension 4,55 4,55
Kjell och Michael Pett... 3,97 3,97
Emje I Uppsala AB 3,38 3,38
Anna Engholm 1,77 1,77
Nordnet Pensionsförsäk... 1,58 1,58
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
67,88
Balanslikviditet
1,80
Räntabilitet totalt kapital %
28,09
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
102,75
Soliditet %
48,66
Ändring totalt kapital %
32,25
Kapitalomsättningshast.
1,81
Bruttomarginal %
51,62
Varulagrets oms. hast.
4,40
Rörelsemarginal %
15,98
Kundfordringar oms. hast.
5,78
Nettomarginal %
15,54
Andel utdelad vinst %
0,00