Om bolaget (SANION)

Saniona

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  18,40
 • Högst
  18,60
 • Lägst
  17,90
 • Antal
  203 526
 • Tid
  17:29:55

Saniona

Saniona är ett forskningsbolag. Idag bedrivs forskning och utveckling inom läkemedel för behandling av diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel i olika kliniska faser. En stor del av arbetet utförs i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Rami Levin
Ordförande
J. Donald deBethizy
Hemsida
https://sanio...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 147 896 456 SEK
Saniona
62 385 677 aktier
Totalt
62 385 677 aktier
Introdatum
2014-04-22

Kommande händelser

2021-06-29
Extra bolagsstämma
2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Ordinarie utdelning Saniona
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-27
 • Utdelningsdag: -
2021-05-26
Delårsrapport
2021-05-26
Bolagsstämma
2021-03-17
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
2020-10-23
Extra bolagsstämma
2020-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
10X Genomics Inc -1,44 -0,14 19,40 17,30 125,37
111 Inc 3,42 1,00 1,79 -36,94 42,10
1Life Healthcare Inc -0,77 2,46 4,69 -10,66 8,59
22nd Century Group Inc 3,08 5,64 0,21 57,05 509,51
23Andme Holding Co 0,66 - - - -
2cureX -2,07 -1,47 -21,47 -17,00 -1,17
4D Molecular Therapeutics Inc -11,86 -13,68 -17,15 -45,44 -
4D Pharma PLC -3,05 -1,59 -6,39 - -
9 Meters Biopharma Inc 2,96 -2,11 16,81 6,11 157,90
908 Devices Inc. 0,28 -4,32 3,72 -13,61 -
Ägare Kapital % Röster %
RA Capital Management 18,60 18,60
Pontifax Venture Capital 7,70 7,70
Avanza Pension 4,20 4,20
Jörgen Drejer 3,80 3,80
New Leaf Ventures 3,80 3,80
Fjärde AP Fonden 3,70 3,70
Tredje AP-Fonden 3,00 3,00
Thomas Feldthus 2,50 2,50
Nordnet Pensionsförsäk... 1,70 1,70
Individual Shareholder 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2021-05-26
Räntetäckningsgrad
-1 608,52
Räntabilitet eget kapital %
-40,89
Balanslikviditet
1 232,14
Räntabilitet totalt kapital %
-36,53
Kassalikviditet
1 232,14
Ändring eget kapital %
662,29
Soliditet %
89,85
Ändring totalt kapital %
410,61
Kapitalomsättningshast.
1,48
Bruttomarginal %
-602,35
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-2 490,58
Kundfordringar oms. hast.
25,40
Nettomarginal %
-2 476,42
Andel utdelad vinst %
-