Om bolaget (SANION)

Saniona

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,58 %
 • Utv. idag SEK
  -0,28 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  17,48
 • Högst
  17,82
 • Lägst
  17,30
 • Antal
  65 339
 • Tid
  17:29:58

Saniona

Saniona är ett danskt forskningsbolag. Idag bedrivs forskning och utveckling inom läkemedel för diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel i olika kliniska faser. En stor del av arbetet utförs i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Jörgen Drejer
Ordförande
J. Donald deBethizy
Hemsida
http://sanion...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
493 077 042 SEK
Saniona
27 763 347 aktier
Totalt
27 763 347 aktier
Introdatum
2014-04-22

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-13
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SANION-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-10 - 2019-07-08
2019-07-03
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 18,00
 • Handlas utan rätt: 2019-07-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:11
 • Betalt/aktie: 18,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-04
 • Tidsperiod: 2019-06-10 - 2019-06-25
 • Likviddag: -
2019-06-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SANION-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-10 - 2019-06-20
2019-05-31
Ordinarie utdelning Saniona
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-31
 • Utdelningsdag: -
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-29
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-29
 • Vem: Jørgen Drejer
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,80 %
 • Röstandel: 9,80 %
2018-09-30
 • Vem: Almi Invest Norra mellansverige
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,43 %
 • Röstandel: 6,43 %
2018-09-30
 • Vem: Mathias Karlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,56 %
 • Röstandel: 7,56 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-09-30
 • Vem: Olcon engineering aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,24 %
 • Röstandel: 7,24 %
2018-09-30
 • Vem: Stockholm Karlstad Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,00 %
 • Röstandel: 8,00 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
2cureX -2,68 6,86 6,86 3,48 101,11
A1M Pharma 6,05 1,79 115,09 147,51 -41,29
ADDvise Group A -2,48 0,85 2,61 -41,58 -41,00
ADDvise Group B 0,00 1,27 0,63 6,67 -38,46
Acarix 0,00 -1,09 13,47 20,05 -18,75
AcouSort 0,00 -6,79 1,25 -7,95 -2,76
Active Biotech -0,32 -1,26 2,44 -5,84 -54,35
AcuCort 1,29 3,63 -3,38 -6,27 35,34
AddLife B -2,24 -7,09 -9,97 4,38 28,43
AdderaCare -0,69 -4,65 -13,55 -23,87 -22,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,15
Balanslikviditet
1,29
Räntabilitet totalt kapital %
-0,77
Kassalikviditet
1,29
Ändring eget kapital %
-0,08
Soliditet %
0,38
Ändring totalt kapital %
0,54
Kapitalomsättningshast.
0,64
Bruttomarginal %
-0,15
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-1,29
Kundfordringar oms. hast.
0,03
Nettomarginal %
-1,21
Andel utdelad vinst %
-