Om bolaget (ENVI B)

Envirologic B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,44 %
 • Utv. idag SEK
  -0,07 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,79
 • Högst
  4,79
 • Lägst
  4,41
 • Antal
  13 977
 • Tid
  17:29:47

Envirologic

Envirologic säljer helautomatiska tvättrobotar för grovt nedsmutsade utrymmen. Robotarna används till exempel till stalltvätt i modern grisproduktion.

VD
Jan Sandberg
Ordförande
Leif Glantz
Hemsida
www.envirolog...
Bransch
-
Börsvärde
42 244 048 SEK
Envirologic B
8 297 091 aktier
Totalt
8 297 091 aktier
Introdatum
2014-04-22

Kommande händelser

2019-05-24
Delårsrapport
2019-08-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Envirologic B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2016-08-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENVI-TO2B
 • Noteringsperiod: 2016-08-22 - 2019-04-11
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
2018-05-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
15 479 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 202 000
Materiella anläggningstillgångar 77 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 679 000
Summa anläggningstillgångar 2 958 000
Kassa och bank 6 349 000
Summa omsättningstillgångar 12 521 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 12 690 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 314 000
Kortfristiga skulder 2 475 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Företagssupport Christer Pamrin AB pensionsstiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,87 %
 • Röstandel: 4,17 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Sandberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 28,63 %
 • Röstandel: 49,35 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Lundmark
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,24 %
 • Röstandel: 3,72 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,33 %
 • Röstandel: 6,62 %
2018-06-30
 • Vem: Svesin Investment AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,18 %
 • Röstandel: 3,67 %
Ägare Kapital % Röster %
Jan Sandberg 28,63 49,35
Avanza Pension 9,33 6,62
Företagssupport Christ... 5,87 4,17
Jan Lundmark 5,24 3,72
Svesin Investment AB 5,18 3,67
Xcaret Invest AB 3,44 2,44
Britt Jönsson 2,67 1,89
Nordnet Pensionsförsäk... 2,25 1,59
Henrik Hytting 1,91 1,36
Robert Jarl 1,22 0,87
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,28
Balanslikviditet
7,04
Räntabilitet totalt kapital %
13,59
Kassalikviditet
4,71
Ändring eget kapital %
42,02
Soliditet %
88,07
Ändring totalt kapital %
32,20
Kapitalomsättningshast.
1,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
4,13
Rörelsemarginal %
11,84
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
0,00