Om bolaget (FPI)

Farmland Partners Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,75 %
 • Utv. idag USD
  +0,09 USD
 • Köp
  11,75
 • Sälj
  12,23
 • Senast
  12,11
 • Högst
  12,20
 • Lägst
  12,04
 • Antal
  356 584
 • Tid
  22:00:04

Farmland Partners

Farmland Partners är ett fastighetsbolag. Bolaget äger och strävar efter att förvärva jordbruksmark av hög kvalitet och mark med bra förutsättningar för odling i USA. Bolaget arbetar med primärgrödodling, inklusive grödor som majs och sojabönor. Bolaget betjänar kunder i Nordamerika och grundades år 2013.
VD
Paul Pittman
Ordförande
Paul Pittman
Hemsida
http://ir.far...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
394 495 774 USD
Farmland Partners Inc
32 819 948 aktier
Totalt
32 819 948 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Ordinarie utdelning Farmland Partners Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-30
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-06-30
Ordinarie utdelning Farmland Partners Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-30
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-07
Bolagsstämma
2021-03-31
Ordinarie utdelning Farmland Partners Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-31
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-17
Årsrapport
2020-12-30
Ordinarie utdelning Farmland Partners Inc
 • Utdelning/aktie: 0,05 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,30
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,69
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2,43
Soliditet %
28,04
Ändring totalt kapital %
-1,05
Kapitalomsättningshast.
4,65
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
44,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,86
Andel utdelad vinst %
-