Om bolaget (KAPIAB)

Kallebäck Property Invest

  • Köp Sälj
  • Utv. idag %
    +0,00 %
  • Utv. idag SEK
    +0,00 SEK
  • Köp
    -
  • Sälj
    -
  • Senast
    199,00
  • Högst
    199,00
  • Lägst
    197,50
  • Antal
    1 510
  • Tid
    17:29:59

Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest är ett investmentbolag med inriktning mot fastighetsmarknaden. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är för närvarande leasad till Saab AB tills 2031. Fastighetsförvaltare är förlagt till Hestia Group som sköter den dagliga driften utav fastigheten. Huvudkontoret ligger i Västerås.
VD
Maarit Nordmark
Ordförande
Johan Thorell
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
726 350 000 SEK
Kallebäck Property Invest
3 650 000 aktier
Totalt
3 650 000 aktier
Introdatum
2014-03-28

Kommande händelser

2021-12-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2021-12-29
  • Utdelningsdag: 2022-01-05
2022-02-25
Årsrapport
2022-03-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2022-03-29
  • Utdelningsdag: 2022-04-04

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
  • Utdelningsdag: 2021-10-05
2021-08-26
Delårsrapport
2021-06-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
  • Utdelningsdag: 2021-07-05
2021-04-20
Bolagsstämma
2021-03-30
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
  • Utdelningsdag: 2021-04-07
2021-02-26
Årsrapport
2020-12-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
  • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
  • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
  • Utdelningsdag: 2021-01-07
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,75 1,34 -1,82 32,07
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,42 -2,93 9,45 9,75 350,19
AGNC Investment Corp 0,04 0,20 -0,94 0,20 15,51
AGNC Investment Corp 0,59 0,79 -2,82 -0,93 13,30
Acadia Realty Trust 0,40 0,67 10,91 7,09 120,96
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,08 0,43 2,35 -
Acres Commercial Realty Corp -0,94 0,25 -2,23 -5,35 -
Acrinova A -0,37 0,00 -0,74 3,46 51,98
Acrinova B -0,89 -3,48 -6,72 -1,33 -
Aedifica NV 0,27 -1,13 -0,87 -4,52 30,20
Agat Ejendomme -1,37 0,00 -6,09 4,85 5,88
Ägare Kapital % Röster %
Saab Pensionsstiftelse 26,60 26,60
Artipelag Holding AB 10,80 10,80
Försäkringsaktiebolage... 9,40 9,40
Östersjöstiftelsen 4,80 4,80
Investerare represente... 3,60 3,60
Mattias Ståhlgren 2,70 2,70
Laszlo Szombatfalvy 1,90 1,90
LMK Stiftelsen 1,60 1,60
Nordnet Pensionsförsäk... 1,60 1,60
Gryningskust Förvaltni... 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
601,90
Räntabilitet eget kapital %
12,70
Balanslikviditet
119,47
Räntabilitet totalt kapital %
4,89
Kassalikviditet
119,47
Ändring eget kapital %
-0,32
Soliditet %
46,25
Ändring totalt kapital %
-1,32
Kapitalomsättningshast.
6,55
Bruttomarginal %
92,97
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
89,73
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
74,74
Andel utdelad vinst %
103,84