Om bolaget (KAPIAB)

Kallebäck Property Invest

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  181,50
 • Högst
  182,50
 • Lägst
  180,00
 • Antal
  343
 • Tid
  17:29:58

Kallebäck Property Invest

Kallebäck Property Invest är ett investmentbolag med inriktning mot fastighetsmarknaden. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är för närvarande leasad till Saab AB tills 2031. Fastighetsförvaltare är förlagt till Hestia Group som sköter den dagliga driften utav fastigheten. Kallebäck Property Invest har sitt huvudkontor i Västerås.
VD
Maarit Nordmark
Ordförande
Johan Thorell
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
657 000 000 SEK
Kallebäck Property Invest
3 650 000 aktier
Totalt
3 650 000 aktier
Introdatum
2014-03-28

Kommande händelser

2022-08-26
Delårsrapport
2022-09-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-09-29
 • Utdelningsdag: 2022-10-05
2022-12-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-12-29
 • Utdelningsdag: 2023-01-04
2023-03-30
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-03-30
 • Utdelningsdag: 2023-04-05

Tidigare händelser

2022-06-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-29
 • Utdelningsdag: 2022-07-05
2022-04-21
Bolagsstämma
2022-03-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-29
 • Utdelningsdag: 2022-04-04
2022-02-25
Årsrapport
2021-12-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-29
 • Utdelningsdag: 2022-01-05
2021-09-29
Ordinarie utdelning Kallebäck Property Invest
 • Utdelning/aktie: 3,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-05
2021-08-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 0,18 4,49 2,38 -15,70
AFC Gamma Inc 0,00 4,44 17,53 8,97 -13,56
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,13 2,31 4,01 -1,57 -29,06
AGNC Investment Corp -0,49 -0,57 6,57 -2,55 -12,80
Acadia Realty Trust 1,58 6,84 10,17 -7,42 -19,87
Acres Commercial Realty Corp 0,49 4,53 12,21 -5,40 -10,32
Acres Commercial Realty Corp 0,74 13,41 14,51 -15,37 -43,80
Acrinova A 0,00 -1,95 -1,95 -28,98 -24,15
Acrinova B 1,91 0,47 0,71 -13,21 -23,75
Aedifica NV -1,16 1,18 10,38 -6,58 -15,63
Agat Ejendomme -0,93 3,88 7,00 5,94 6,47
Ägare Kapital % Röster %
Saab Pensionsstiftelse 26,60 26,60
Artipelag Holding AB 10,90 10,90
Försäkringsaktiebolage... 8,70 8,70
Östersjöstiftelsen 4,80 4,80
Investerare represente... 3,60 3,60
Mattias Ståhlgren 2,70 2,70
Johan Thorell med bolag 2,00 2,00
Laszlo Szombatfalvy 1,90 1,90
LMK Stiftelsen 1,60 1,60
Nordnet Pensionsförsäk... 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2022-02-25
Räntetäckningsgrad
629,74
Räntabilitet eget kapital %
11,54
Balanslikviditet
121,32
Räntabilitet totalt kapital %
11,12
Kassalikviditet
121,32
Ändring eget kapital %
12,51
Soliditet %
46,88
Ändring totalt kapital %
10,99
Kapitalomsättningshast.
5,97
Bruttomarginal %
94,19
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
90,67
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
186,35
Andel utdelad vinst %
40,97