Om bolaget (HEMF)

Hemfosa Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,17 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  114,90
 • Högst
  115,60
 • Lägst
  114,40
 • Antal
  1 382 178
 • Tid
  17:29:39

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa Fastigheter är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av lokaler som används inom vård och omsorg, skola och förvaltning. Utöver huvudverksamheten återfinns även kommersiella som kontors- och logistiklokaler. Även vissa specialiserade lokaler för sjukvård och polisenheter återfinns i beståndet. Hemfosa Fastigheter innehar verksamhet främst inom den nordiska marknaden.
VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://hemfo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
19 440 302 160 SEK
Hemfosa Fastigheter
169 488 249 aktier
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Totalt
169 488 249 aktier
Introdatum
2014-03-21

Kommande händelser

2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-02-14
Årsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
2020-07-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-07-16
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-15
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,43 %
2019-04-03
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-03-06
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 1,58 0,20 6,29 19,70
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,45 -0,13 1,03 -1,33 -11,09
AGNC Investment Corp 0,34 1,10 0,63 10,47 -2,01
Acadia Realty Trust 0,24 -3,81 -7,21 -10,66 -8,48
Acrinova 0,00 - - - -
Adapteo 1,02 0,59 -2,68 -11,38 -
Aedifica SA 1,49 -2,33 -3,02 5,83 44,68
Agat Ejendomme 0,54 19,23 4,20 -1,33 -34,85
Agree Realty Corp -1,50 -5,86 -7,69 -4,01 11,88
Akelius Residential Prop. D -0,80 -1,48 -2,26 - -
Akelius Residential Prop. Pref 0,00 0,00 0,00 -1,56 5,16
Ägare Kapital % Röster %
Samhällsbyggnadsbolage... 7,70 8,20
Länsförsäkringar fondf... 6,30 6,60
Swedbank Robur Fonder 5,50 5,80
SEB Investment Management 4,40 4,60
Norges Bank 3,40 3,60
Vanguard 3,10 3,00
Columbia Threadneedle 2,70 2,90
BlackRock 2,50 2,70
XACT Fonder 1,80 2,00
ICA-Handlarnas förbund 1,60 1,70
Datum för årsredovisning
2019-10-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,58
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,58
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
35,00
Ändring totalt kapital %
-0,25
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
72,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
68,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
83,00
Andel utdelad vinst %
-