Om bolaget (HEMF)

Hemfosa Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  110,50
 • Sälj
  110,50
 • Senast
  111,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:59:07

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter med ett totalt fastighetsvärde om ca 28 Mdr SEK

VD
Jens Engwall
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
www.hemfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
17 507 835 639 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
157 728 249 aktier
Totalt
168 728 248 aktier
Introdatum
2014-03-21

Kommande händelser

2018-02-16
Årsrapport
2018-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-09
 • Utdelningsdag: 2018-04-13

Tidigare händelser

2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2017-11-08
Delårsrapport
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
2017-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-09
 • Utdelningsdag: 2017-10-13
2017-07-20
Delårsrapport
2017-07-07
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-07
 • Utdelningsdag: 2017-07-13
2017-07-07
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-07
 • Utdelningsdag: 2017-07-13
2017-04-26
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-26
 • Utdelningsdag: 2017-05-03
2017-04-25
Delårsrapport
2017-04-25
Bolagsstämma
2017-04-07
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-07
 • Utdelningsdag: 2017-04-13
2017-02-17
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
37 774 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 34 681 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 732 000 000
Summa anläggningstillgångar 36 412 000 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 362 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 15 506 000 000
Minoritetsintressen 64 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 15 236 000 000
Kortfristiga skulder 6 968 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-11-16
Sälj av aktie
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 130 000
 • Aktiekapital: 4,65 %
 • Röstandel: 4,94 %
2017-09-15
Sälj av aktie
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 161 532
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 5,26 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -0,46 0,45 -1,33 7,05
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 -0,38 -2,06 3,97
A Group of Retail Assets B 0,00 -3,74 -4,63 -8,44 -19,22
ABG Sundal Collier Holding 0,00 0,99 4,42 6,41 16,95
Admiral Capital B 0,00 -0,58 2,41 0,00 -2,86
Aega 0,00 -8,54 12,35 -16,51 -68,62
Akelius Residential Pref 0,00 1,36 2,60 -0,74 10,34
Aker 0,00 1,86 18,83 36,18 26,73
Aktia Bank Abp A 0,00 -1,26 1,52 -0,53 -9,38
Aktia Bank Abp R 0,00 -0,92 4,35 -1,82 -28,05
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 -1,44 -1,44 -0,58 3,01
Ägare Kapital % Röster %
Fjärde AP-Fonden 8,20 8,70
Länsförsäkringar Fondf... 6,90 7,30
Swedbank Robur Fonder 6,30 6,70
Kåpan Pensioner 4,90 5,20
Handelsbanken Fonder 3,70 4,00
JPM Chase NA 2,40 2,40
SEB Investment Management 2,10 2,20
CBNY-Norges Bank 2,00 2,10
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
26,26
Balanslikviditet
0,18
Räntabilitet totalt kapital %
9,89
Kassalikviditet
0,18
Ändring eget kapital %
44,42
Soliditet %
41,22
Ändring totalt kapital %
20,11
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
85,24
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
130,43
Andel utdelad vinst %
19,22