Om bolaget (HEMF)

Hemfosa Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,65 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  73,75
 • Sälj
  73,90
 • Senast
  73,80
 • Högst
  74,45
 • Lägst
  72,05
 • Antal
  327 093
 • Tid
  16:07:41

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter med ett totalt fastighetsvärde om ca 28 Mdr SEK

VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
www.hemfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
12 177 070 877 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
167 728 249 aktier
Totalt
178 728 248 aktier
Introdatum
2014-03-21

Kommande händelser

2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-02-15
Årsrapport
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-05-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-20
Distribution av värdepapper Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 41,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-20
 • Utdelningsdag: -
2018-11-20
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-23
Delårsrapport
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-09-13
Extra bolagsstämma
2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-04-19
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-19
 • Utdelningsdag: 2018-04-25
2018-04-18
Delårsrapport
2018-04-18
Bolagsstämma
2018-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-09
 • Utdelningsdag: 2018-04-13
2018-02-16
Årsrapport
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
2018-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-09
 • Utdelningsdag: 2018-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
44 086 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 41 119 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 236 000 000
Summa anläggningstillgångar 43 355 000 000
Kassa och bank 541 000 000
Summa omsättningstillgångar 731 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 17 723 000 000
Minoritetsintressen 85 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 16 375 000 000
Kortfristiga skulder 9 904 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-17
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 250 000
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,88 %
2018-09-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 455 857
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-12
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 350 000
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 225 053
 • Aktiekapital: 4,75 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-06-11
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 485 899
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,73 %
2018-05-07
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 88 439
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,27 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -0,91 -3,17 -10,67 -10,13
ABG Sundal Collier Holding 0,00 1,00 -9,46 -21,64 -22,70
ALM Equity 0,00 1,15 -8,81 -11,11 -1,40
ALM Equity Pref -0,41 -0,41 2,30 -4,59 -1,95
Admiral Capital B 0,00 0,55 -2,13 8,24 10,84
Aega -19,79 -20,63 -18,92 -22,68 -7,41
Akelius Residential Pref -0,46 -0,30 0,00 -3,25 -0,15
Aker 0,64 -3,19 -15,29 -29,70 27,64
Aktia Bank Abp 0,99 1,66 -4,28 4,44 -0,65
Alm. Brand -0,98 -1,56 -8,86 -6,32 -35,38
Amasten Fastighets 3,90 -0,70 4,16 -2,29 27,54
Ägare Kapital % Röster %
Länsförsäkringar Fondf... 5,30 5,60
Fjärde AP-fonden 5,20 5,50
Kåpan Pensioner Försäk... 4,90 5,20
Swedbank Robur fonder 4,60 4,80
Handelsbanken fonder 3,50 3,70
JPM Chase NA 3,40 3,40
SEB Investment Management 3,00 3,20
ICA-handlarnas Förbund... 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,91
Balanslikviditet
0,07
Räntabilitet totalt kapital %
9,50
Kassalikviditet
0,07
Ändring eget kapital %
14,30
Soliditet %
40,39
Ändring totalt kapital %
16,71
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
84,14
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
100,26
Andel utdelad vinst %
22,09