Om bolaget (HEMF)

Hemfosa Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,06 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  80,85
 • Sälj
  80,90
 • Senast
  80,85
 • Högst
  81,00
 • Lägst
  80,25
 • Antal
  49 339
 • Tid
  10:54:23

Hemfosa

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige, Norge, Finland och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter.

VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
www.hemfosa.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
13 552 442 519 SEK
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Hemfosa Fastigheter
167 728 249 aktier
Totalt
178 728 248 aktier
Introdatum
2014-03-21

Kommande händelser

2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-16
Delårsrapport
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-25
Delårsrapport
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-04-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-08
 • Utdelningsdag: 2020-04-16
2020-04-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-08
 • Utdelningsdag: 2020-04-16

Tidigare händelser

2019-02-15
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-20
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-20
Distribution av värdepapper Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 41,15 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-20
 • Utdelningsdag: -
2018-10-23
Delårsrapport
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-09-13
Extra bolagsstämma
2018-07-19
Delårsrapport
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-09
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-04-19
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-19
 • Utdelningsdag: 2018-04-25
2018-04-18
Bolagsstämma
2018-04-18
Delårsrapport
2018-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-09
 • Utdelningsdag: 2018-04-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
44 086 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 41 119 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 236 000 000
Summa anläggningstillgångar 43 355 000 000
Kassa och bank 541 000 000
Summa omsättningstillgångar 731 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 17 723 000 000
Minoritetsintressen 85 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 16 375 000 000
Kortfristiga skulder 9 904 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-06
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-09-17
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 250 000
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,88 %
2018-09-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 455 857
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-12
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 350 000
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 225 053
 • Aktiekapital: 4,75 %
 • Röstandel: 5,03 %
2018-06-11
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 485 899
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,73 %
2018-05-07
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: 88 439
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 5,27 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,11 -1,87 -0,72 11,84 4,09
ABG Sundal Collier Holding -2,37 -0,24 -0,96 -8,34 -35,83
ALM Equity -1,02 0,00 22,01 12,79 -3,96
ALM Equity Pref 0,00 0,50 3,70 4,34 -3,81
Admiral Capital B 0,97 1,96 4,00 7,77 25,30
Aega 0,00 -2,91 2,03 6,42 38,89
Akelius Residential Pref -0,14 -0,14 -0,72 5,99 3,60
Aker -1,28 -2,98 -2,37 36,95 40,68
Aktia Bank Abp -0,32 -0,84 4,43 5,25 2,95
Alm. Brand -1,38 -3,06 1,06 17,49 -7,90
Amasten Fastighets 3,19 4,65 13,60 25,73 45,92
Ägare Kapital % Röster %
Länsförsäkringar Fondf... 5,30 5,60
Fjärde AP-fonden 5,20 5,50
Kåpan Pensioner Försäk... 4,90 5,20
Swedbank Robur fonder 4,60 4,80
Handelsbanken fonder 3,50 3,70
JPM Chase NA 3,40 3,40
SEB Investment Management 3,00 3,20
ICA-handlarnas Förbund... 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,16
Balanslikviditet
0,19
Räntabilitet totalt kapital %
6,12
Kassalikviditet
0,19
Ändring eget kapital %
-25,89
Soliditet %
38,88
Ändring totalt kapital %
-15,03
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
68,04
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
80,40
Andel utdelad vinst %
39,66