Om bolaget (HEMF)

Hemfosa Fastigheter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,80 %
 • Utv. idag SEK
  +0,75 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  94,00
 • Högst
  94,80
 • Lägst
  93,25
 • Antal
  601 089
 • Tid
  17:29:50

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa Fastigheter är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av diverse lokaler för vård, omsorg, skola och förvaltning. Utöver innehas även kontors- och logistiklokaler. Som tillägg kan bolaget även erbjuda specialiserade lokaler särskilt anpassade för sjukvård och polis. Hemfosa Fastigheter innehar idag verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Nacka.
VD
Caroline Arehult
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://hemfo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 804 779 219 SEK
Hemfosa Fastigheter
169 488 249 aktier
Hemfosa Fastigheter Pref
10 999 999 aktier
Totalt
169 488 249 aktier
Introdatum
2014-03-21

Kommande händelser

2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-10-25
Delårsrapport
2020-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2020-02-14
Årsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma
2020-05-05
Delårsrapport
2020-07-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-07-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-08
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-15
Årsrapport
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2019-01-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-09
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
2018-11-20
Händelse: ??
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-11-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter
 • Utdelning/aktie: 1,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-10-09
Ordinarie utdelning Hemfosa Fastigheter Pref
 • Utdelning/aktie: 2,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-09
 • Utdelningsdag: 2018-10-15
2018-09-13
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-07
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,13 %
 • Röstandel: 5,43 %
2019-04-03
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 5,00 %
2019-03-06
 • Vem: Kåpan Pensioner Försäkringsförening
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-09-17
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 250 000
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,88 %
2018-09-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 455 857
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-09-12
 • Vem: Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 • Antal: 350 000
 • Aktiekapital: 4,94 %
 • Röstandel: 5,23 %
2018-09-12
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 225 053
 • Aktiekapital: 4,75 %
 • Röstandel: 5,03 %

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,29 0,39 -4,14 -4,23 -5,16
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,95 -1,37 -0,19 -2,03 -16,37
AGNC Investment Corp 0,43 -3,32 -6,00 -6,21 -15,54
Acadia Realty Trust 0,51 0,14 3,77 -2,49 -1,52
Acrinova 2,87 -8,42 -10,25 0,67 15,06
Adapteo 1,79 -2,56 -5,79 - -
Aedifica SA 0,50 2,14 6,48 23,25 24,43
Agat Ejendomme -2,62 -10,43 -13,66 -18,89 -47,49
Agree Realty Corp 0,47 2,73 14,90 6,96 29,82
Akelius Residential Pref 0,00 -0,85 -1,55 1,60 1,16
Alexander & Baldwin Inc 1,44 2,11 0,39 -0,30 -3,33
Ägare Kapital % Röster %
Kåpan Pensioner 4,90 5,20
Länsförsäkringar fondf... 4,60 4,90
Swedbank Robur Fonder 4,60 4,80
Fjärde AP-fonden 3,60 3,80
Handelsbanken Fonder 3,50 3,70
JPM CHASE NA 3,40 3,40
SEB Investment Management 3,00 3,20
ICA-Handlarnas förbund 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
-30,00
Soliditet %
34,00
Ändring totalt kapital %
-0,20
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
72,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
66,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
94,00
Andel utdelad vinst %
-