Om bolaget (SAS PREF)

SAS PREF

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  550,00
 • Sälj
  551,00
 • Senast
  550,00
 • Högst
  552,00
 • Lägst
  550,00
 • Antal
  218
 • Tid
  09:35:55

SAS

SAS är det flygbolag som erbjuder flest avgångar från och inom Skandinavien. Under 2016/2017 genomförde bolaget 817 dagliga flygningar på SAS 272 linjer mellan 123 destinationer i Europa, USA och Asien. SAS ingår i Star Alliance. Utöver flygverksamhet ingår även marktjänsthantering, tekniskt underhåll och frakttjänster i SAS verksamhet.

VD
Rickard Gustafson
Ordförande
Fritz H Schur
Hemsida
www.sasgroup.net
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
7 525 398 778 SEK
SAS PREF
2 101 552 aktier
SAS
43 092 786 aktier
Totalt
45 194 338 aktier
Introdatum
2014-03-07

Kommande händelser

2018-04-10
Bolagsstämma
2018-04-11
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-11
 • Utdelningsdag: -
2018-04-11
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-11
 • Utdelningsdag: -
2018-04-11
Ordinarie utdelning SAS
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-11
 • Utdelningsdag: -
2018-05-03
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-03
 • Utdelningsdag: 2018-05-09
2018-05-30
Delårsrapport
2018-08-02
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-08-02
 • Utdelningsdag: 2018-08-08
2018-08-31
Delårsrapport
2018-11-02
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-12-04
Årsrapport
2019-02-04
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-04
 • Utdelningsdag: 2019-02-08

Tidigare händelser

2018-02-27
Delårsrapport
2018-02-02
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-02-02
 • Utdelningsdag: 2018-02-08
2018-02-08
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 526,53
 • Handlas utan rätt: 2018-02-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2017-12-12
Årsrapport
2017-11-02
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-02
 • Utdelningsdag: 2017-11-08
2017-11-03
Extra bolagsstämma
2017-09-05
Delårsrapport
2017-08-03
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-08-03
 • Utdelningsdag: 2017-08-09
2017-06-21
Delårsrapport
2017-05-04
Ordinarie utdelning SAS PREF
 • Utdelning/aktie: 12,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-05-04
 • Utdelningsdag: 2017-05-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
30 266 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 798 000 000
Materiella anläggningstillgångar 9 596 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 7 118 000 000
Summa anläggningstillgångar 18 512 000 000
Kassa och bank 3 047 000 000
Summa omsättningstillgångar 11 754 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 6 339 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 1 992 000 000
Långfristiga skulder 8 283 000 000
Kortfristiga skulder 13 652 000 000
Årets resultat 606 000 000
Totala intäkter 39 650 000 000
Rörelseresultat 2 225 000 000
Summa finansnetto -808 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 417 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: CBNY-DFA-Int-Sml Cap
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 0,80 %
2017-12-31
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget Avanza
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 1,30 %
2017-12-31
 • Vem: Knut and Alice Wallenberg’s foundation
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 6,50 %
2017-12-31
 • Vem: Färna Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 1,10 %
2017-12-31
 • Vem: Gerald Engström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 1,40 %
2017-12-31
 • Vem: State Street Bank & Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 1,50 %
2017-12-31
 • Vem: The Danish government
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 14,20 %
2017-12-31
 • Vem: The Norwegian government
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 9,90 %
2017-12-31
 • Vem: The Swedish government
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 14,80 %
2017-12-31
 • Vem: Ålandsbanken i ägares ställe
 • Antal: -
 • Aktiekapital: -
 • Röstandel: 0,90 %
2017-11-14
 • Vem: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,49 %
 • Röstandel: 6,49 %
2017-11-09
 • Vem: Svenska staten (genom Näringsdepartementet)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,79 %
 • Röstandel: 14,79 %
2017-11-09
 • Vem: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,51 %
 • Röstandel: 7,51 %
2017-11-09
 • Vem: The Norwegian State
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,86 %
 • Röstandel: 9,86 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,42 -5,03 -5,25 -6,97 -5,50
A City Media -0,80 -3,13 -3,13 15,62 -4,98
A-Com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGF B 0,90 5,14 1,81 21,62 11,94
AaB 0,00 -1,82 -2,58 -5,03 -16,22
AcadeMedia -1,10 -4,60 -11,49 -12,00 -0,19
Actic Group 0,13 -5,04 -1,49 8,20 -
Alma Media Oyj 0,00 -5,59 -8,27 -2,07 36,28
Andersen & Martini B 0,00 -5,69 -7,20 -4,13 -28,83
Aspire Global -0,74 -1,32 -2,33 -5,35 -
Atvexa B 0,00 -3,29 -6,55 -13,18 -
Ägare Kapital % Röster %
CBNY-DFA-Int-Sml Cap 20 171 232,00 0,80
Färna Invest AB 20 171 232,00 1,10
Försäkringsaktiebolage... 20 171 232,00 1,30
Gerald Engström 20 171 232,00 1,40
Knut and Alice Wallenb... 20 171 232,00 6,50
State Street Bank &... 20 171 232,00 1,50
The Danish government 20 171 232,00 14,20
The Norwegian government 20 171 232,00 9,90
The Swedish government 20 171 232,00 14,80
Ålandsbanken i ägares... 20 171 232,00 0,90
Datum för årsredovisning
2017-10-31
Räntetäckningsgrad
3,82
Räntabilitet eget kapital %
16,32
Balanslikviditet
0,86
Räntabilitet totalt kapital %
7,26
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
33,72
Soliditet %
24,75
Ändring totalt kapital %
2,52
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,13
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
2,69
Andel utdelad vinst %
0,00