Om bolaget (NSPR)

InspireMD Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,37 %
 • Utv. idag USD
  -0,18 USD
 • Köp
  3,86
 • Sälj
  3,96
 • Senast
  3,94
 • Högst
  4,00
 • Lägst
  3,84
 • Antal
  269 275
 • Tid
  22:00:03

InspireMD

InspireMD är ett israeliskt medicintekniskt bolag som fokuserar på utveckling och kommersialisering av proprietär stentplattformsteknik för behandling av kranskärlssjukdomar och kärlsjukdomar. Bolaget erbjuder karotisemboliska förebyggande system för användning i halsartärapplikationer och prime embolic skyddssystem för användning hos patienter med akuta koronarsyndrom vid särskilt akut hjärtinfarkt.
VD
James J. Barry
Ordförande
Paul Stuka
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
32 609 453 USD
InspireMD Inc
7 914 916 aktier
Totalt
7 914 916 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Bolagsstämma
2021-03-09
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
10X Genomics Inc -4,04 -1,74 4,25 -11,48 11,46
111 Inc -4,48 -9,35 -16,98 -5,33 -22,64
1Life Healthcare Inc -2,25 -3,18 9,12 -19,98 -32,34
22nd Century Group Inc -5,74 -4,45 -8,82 -9,12 262,27
23andMe Holding Co. 3,85 21,57 42,20 50,12 -
2cureX -0,26 -3,51 8,62 -5,88 6,81
4D Molecular Therapeutics Inc -4,31 2,28 -2,79 30,80 -
4D Pharma PLC 0,29 -6,39 2,07 -24,37 -
9 Meters Biopharma Inc -1,55 -3,05 -8,63 15,45 81,31
908 Devices Inc. -1,66 -4,85 -4,59 2,89 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-85,34
Balanslikviditet
414,01
Räntabilitet totalt kapital %
-59,29
Kassalikviditet
375,82
Ändring eget kapital %
125,95
Soliditet %
68,42
Ändring totalt kapital %
79,93
Kapitalomsättningshast.
13,98
Bruttomarginal %
3,34
Varulagrets oms. hast.
56,94
Rörelsemarginal %
-417,71
Kundfordringar oms. hast.
19,15
Nettomarginal %
-424,14
Andel utdelad vinst %
-