Om bolaget (MCAP)

MedCap

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,18 %
 • Utv. idag SEK
  -20,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  224,50
 • Högst
  244,00
 • Lägst
  211,00
 • Antal
  147 902
 • Tid
  17:29:33

MedCap

MedCap är ett holdingbolag verksamma inom medicinteknik. Idag investerar bolaget främst inom Life Science sektorn, med störst fokus på små- och medelstora bolag. Visionen är att med tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Verksamheten styrs utifrån tre affärssegment: Medicinteknik, Specialistläkemedel samt Läkemedelshandel. Huvudkontoret ligger i Solna.
VD
Anders Dahlberg
Ordförande
Peter von Ehrenheim
Hemsida
https://medca...
Bransch
Finans
Börsvärde
3 617 677 990 SEK
MedCap
14 796 229 aktier
Totalt
14 796 229 aktier
Introdatum
2004-06-23

Kommande händelser

2021-05-10
Bolagsstämma
2021-05-11
Ordinarie utdelning MedCap
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-07-30
Delårsrapport
2021-10-29
Delårsrapport
2022-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-07
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport
2020-12-14
Extra bolagsstämma
2020-10-30
Delårsrapport
2020-08-19
Delårsrapport
2020-05-12
Ordinarie utdelning MedCap
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-12
 • Utdelningsdag: -
2020-05-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 - - - -
180 Degree Capital Corp 0,69 - - - -
1st Constitution Bancorp 0,53 - - - -
1st Source Corp 1,01 - - - -
360 DigiTech Inc 0,51 - - - -
49 North Resources Inc 0,00 - - - -
A-Mark Precious Metals Inc 3,74 - - - -
ABG Sundal Collier Holding 0,00 - - - -
ABN Amro Bank NV 0,92 - - - -
Aareal Bank AG 1,30 - - - -
Aberdeen International Inc 15,63 - - - -
Ägare Kapital % Röster %
Bengt Julander 20,10 20,10
Bure Equity 20,00 20,00
Avanza Pension 4,60 4,60
SEB Nanocap 4,30 4,30
Swedbank Robur 4,00 4,00
Karl Tobieson (direkt... 2,80 2,80
Staffan Dufva 2,60 2,60
Spiltan småbolagsfond 2,40 2,40
Lannebo Nanocap 2,30 2,30
Odin Small Cap 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2021-05-07
Räntetäckningsgrad
1 030,53
Räntabilitet eget kapital %
15,72
Balanslikviditet
168,47
Räntabilitet totalt kapital %
7,95
Kassalikviditet
111,76
Ändring eget kapital %
76,73
Soliditet %
55,08
Ändring totalt kapital %
19,48
Kapitalomsättningshast.
75,08
Bruttomarginal %
61,13
Varulagrets oms. hast.
18,25
Rörelsemarginal %
11,53
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
10,58
Andel utdelad vinst %
-