Om bolaget (ECC)

Ecoclime

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,31 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,75
 • Högst
  7,90
 • Lägst
  7,50
 • Antal
  33 752
 • Tid
  17:29:43

Ecoclime Group

Ecoclime är ett svenskt energiföretag för inomhuskomfort med världen som marknad. Verksamheten bygger på en patenterad teknik för klimatstyrning inomhus. Klimatstyrningskonceptet baseras på en värmeabsorbent och på en applikation av denna absorbent för klimatstyrning inomhus. Kunder är bostadsfastigheter, skolor, vårdinträttningar, hotell och konferensanläggningar. De har en egenproducerad klimatpanel, Charimsa, som finns i tre olika varianter.

VD
Lennart Olofsson
Ordförande
Peter Nygårds
Hemsida
www.ecoclime.se
Bransch
-
Börsvärde
203 358 680 SEK
Ecoclime
23 011 834 aktier
Totalt
23 011 834 aktier
Introdatum
2014-02-18

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Ecoclime
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2019-01-30
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 6,80
 • Handlas utan rätt: 2019-01-30
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2019-01-09
2019-01-08
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 6,80
 • Handlas utan rätt: 2019-01-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-26
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:11
 • Betalt/aktie: 6,80
 • Handlas utan rätt: 2018-11-26
 • Tidsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-13
 • Likviddag: -
2018-11-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-29 - 2018-12-11
2018-11-27
Extra bolagsstämma
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-05-25
Ordinarie utdelning Ecoclime
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-25
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
94 857 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 63 046 000
Kassa och bank 17 104 000
Summa omsättningstillgångar 31 811 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 68 873 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 6 068 000
Långfristiga skulder 4 500 000
Kortfristiga skulder 15 416 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Celsium Group I Umeå AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,63 %
 • Röstandel: 15,63 %
2018-06-30
 • Vem: Bengt Tedebo
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,61 %
 • Röstandel: 3,61 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,31 %
 • Röstandel: 3,31 %
2018-06-30
 • Vem: Lennart Olofsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,10 %
 • Röstandel: 26,10 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Ekblom Konsulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
Ägare Kapital % Röster %
Lennart Olofsson 26,10 26,10
Celsium Group I Umeå AB 15,63 15,63
Bengt Tedebo 3,61 3,61
Nordnet Pensionsförsäk... 3,31 3,31
Niklas Ekblom Konsulti... 3,30 3,30
Avanza Pension 2,75 2,75
Gold Line Management &... 2,66 2,66
Folke Frömmert 2,45 2,45
Marco Giertz 1,82 1,82
Tomas Torstenfelt 1,35 1,35
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,40
Balanslikviditet
2,31
Räntabilitet totalt kapital %
9,23
Kassalikviditet
2,15
Ändring eget kapital %
62,33
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-100,00
Kapitalomsättningshast.
1,52
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
12,74
Rörelsemarginal %
6,82
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,00
Andel utdelad vinst %
0,00