Om bolaget (MIR)

Miris Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,49 %
 • Utv. idag SEK
  -0,003 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,083
 • Högst
  0,087
 • Lägst
  0,081
 • Antal
  2 856 010
 • Tid
  17:29:44

Miris

Miris Holding utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. Miris Holding har idag två huvudområden, dels inom livsmedel för ko- och buffelmjölksanalys och dels inom sjukhus för analys av bröstmjölk. Också inom läkemedelsproduktion har bolaget initierat analys av flytande läkemedel baserat på samma uppfinning. Även fasta livsmedel som konverterats till vätska kan analyseras på liknande sätt.

VD
Camilla Myhre Sandberg
Ordförande
Ingemar Kihlström
Hemsida
www.mirissolu...
Bransch
-
Börsvärde
165 684 587 SEK
Miris Holding
1 926 564 974 aktier
Totalt
1 926 564 974 aktier
Introdatum
2006-06-22

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Miris Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
24 258 000
Immateriella anläggningstillgångar 11 507 000
Materiella anläggningstillgångar 14 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 11 521 000
Kassa och bank 4 753 000
Summa omsättningstillgångar 12 737 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 584 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 468 000
Långfristiga skulder 5 215 000
Kortfristiga skulder 7 991 000
Årets resultat -14 627 000
Total fakturering 14 134 000
Rörelseresultat -14 398 000
Summa finansnetto -228 000
Resultat efter finansiella poster -14 627 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,14 %
 • Röstandel: 4,14 %
2018-06-30
 • Vem: Claes Gyltman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,01 %
 • Röstandel: 3,01 %
2018-06-30
 • Vem: AB Uppsala Cementgjuteri
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Åkerblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,74 %
 • Röstandel: 14,74 %
2018-06-30
 • Vem: Ingemar Kihlström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
Ägare Kapital % Röster %
Hans Åkerblom 14,74 14,74
Avanza Pension 4,14 4,14
Ingemar Kihlström 3,30 3,30
Claes Gyltman 3,01 3,01
AB Uppsala Cementgjuteri 2,50 2,50
Nordnet Pensionsförsäk... 2,25 2,25
Sture Hallström Invest AB 2,23 2,23
Per Bohman 2,13 2,13
Tibia Konsult AB 2,10 2,10
Per Turdell 1,78 1,78
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-23,37
Räntabilitet eget kapital %
-153,33
Balanslikviditet
0,60
Räntabilitet totalt kapital %
-36,89
Kassalikviditet
0,36
Ändring eget kapital %
-86,79
Soliditet %
5,95
Ändring totalt kapital %
-3,10
Kapitalomsättningshast.
0,62
Bruttomarginal %
73,12
Varulagrets oms. hast.
4,49
Rörelsemarginal %
-59,88
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-62,40
Andel utdelad vinst %
-