Om bolaget (EXAS)

Exact Sciences Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,07 %
 • Utv. idag USD
  -0,08 USD
 • Köp
  115,89
 • Sälj
  118,99
 • Senast
  117,95
 • Högst
  118,72
 • Lägst
  114,93
 • Antal
  529 812
 • Tid
  22:00:03

EXACT Sciences

Exact Sciences fokuserar på att utveckla och kommersialisera ett icke-invasivt molekylärt screeningstest för tidig upptäckt och förebyggande av kolorektal cancer. Testet är ett avförings baserat DNA-test som identifierar både pre-cancer och cancer genom att detektera genetiska mutationer i kolorektala cancerceller. Exact Sciences grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Wisconsin, USA.
VD
Kevin Conroy
Ordförande
Kevin Conroy
Hemsida
https://inves...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
20 248 123 219 USD
Exact Sciences Corp
171 550 650 aktier
Totalt
171 550 650 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-07-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-30
Bolagsstämma
2021-05-04
Delårsrapport
2021-02-16
Årsrapport
2020-10-27
Delårsrapport
2020-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
10X Genomics Inc -1,30 6,40 -5,36 -5,43 93,86
111 Inc -7,41 -5,76 -22,90 -44,06 11,71
1Life Healthcare Inc -2,75 -0,37 -21,41 -35,84 -24,72
22nd Century Group Inc -0,63 2,27 -31,75 -38,28 285,33
23andme Holding Co 0,22 -2,62 -21,69 - -
2cureX 1,47 0,13 -5,35 -19,23 -15,56
4D Molecular Therapeutics Inc 0,33 4,29 10,73 -27,86 -
4D Pharma PLC -0,75 -3,05 -17,47 -25,73 -
9 Meters Biopharma Inc -4,24 4,63 -15,67 -1,74 121,33
908 Devices Inc. -2,19 0,84 -18,02 -38,05 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-27,20
Balanslikviditet
381,80
Räntabilitet totalt kapital %
-17,40
Kassalikviditet
365,78
Ändring eget kapital %
23,40
Soliditet %
57,33
Ändring totalt kapital %
40,49
Kapitalomsättningshast.
30,28
Bruttomarginal %
76,24
Varulagrets oms. hast.
6,19
Rörelsemarginal %
-51,50
Kundfordringar oms. hast.
15,64
Nettomarginal %
-57,47
Andel utdelad vinst %
-